Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Hoe werkt het?

Voordat de inhoudelijke mediationgesprekken aanvangen, wordt u gevraagd de mediationovereenkomst te ondertekenen. Daarin is opgenomen wat u van de mediator mag verwachten en wat de mediator van u verwacht. U ontvangt daarbij een handige en informatieve begeleidings- en bewaarmap. Wij adviseren u deze map mee te nemen naar de gesprekken, zodat u alle stukken bij de hand heeft. Na ondertekening van de mediationovereenkomst starten de inhoudelijke gesprekken.

Vaak wordt eerst stilgestaan bij de scheiding zelf. Er kan behoefte zijn stil te staan bij het waarom van de scheiding. Waar vereist en gewenst voor het proces, wordt ieders aandeel belicht en worden echtgenoten geholpen naar elkaar te luisteren. Het proces, naar acceptatie van de scheiding, zal daardoor vaak op gang komen. Er wordt gewerkt naar respectvolle communicatie en toekomstgericht handelen. De mediator zal u begeleiden om tot een goed overleg te komen.

Side contactformulier

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Er wordt daarna uitgebreid stilgestaan bij de kinderen. Binnen ons kantoor doet zich de unieke situatie voor dat tevens pedagogische kennis aanwezig is rond kinderen in een echtscheiding. U en uw kinderen kunnen – indien gewenst – op alle vlakken in optimale vorm worden begeleid.

Als alle onderwerpen zijn besproken en er overeenstemming is bereikt , stelt de mediator een concept convenant en ouderschapsplan op dat u ter beoordeling ontvangt. Als uw eventuele opmerkingen zijn verwerkt of vragen zijn beantwoord, kunt u beiden het convenant en ouderschapsplan ondertekenen. Wat daarna volgt is slechts nog een administratieve fase bij de rechtbank.

Onze advocaat-mediator dient het convenant met ouderschapsplan in bij de rechtbank en de rechter stuurt gemiddeld een tot twee weken daarna de uitspraak. De mediator stuurt u beiden een kopie van de uitspraak en vraagt u een akte te tekenen om de beschikking bij de gemeente te kunnen inschrijven. Pas na deze inschrijving bent u formeel gescheiden.

Onze experts op dit gebied

Onze advocaten en mediators vinden dat problemen voorkomen moeten worden en conflicten gebaat zijn bij een efficiënte oplossing.

“Wij werken naar respectvolle communicatie en toekomstgericht handelen”