Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Pensioen

Indien u heeft gewerkt in dienstbetrekking of als ambtenaar tijdens het huwelijk, heeft u meestal pensioenrechten opgebouwd. Onze advocaat of mediator zal dit samen met u nagaan en zal u vragen stukken te overleggen. Denk daarbij aan een lijst van de opgebouwde pensioenrechten. Deze kunt u – met uw DigiD code – inzien en printen op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Vaak bouwt u ook nabestaandenpensioen op. Uw ex-partner kan daar aanspraak op maken na uw overlijden. Ook hieraan wordt aandacht besteed door onze advocaat of mediator.

Side contactformulier

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Ten aanzien van het ouderdomspensioen zijn er een aantal opties. Soms adviseert onze advocaat of mediator om onderzoek door een pensioendeskundige de laten doen. Wij brengen u dan in contact met deze deskundige. Wanneer u het niet eens kunt worden, geldt dat de verevening van het pensioen verplicht is.

  1. Verevening: u krijgt over- en weer recht op betaling van de helft van de pensioenuitkering die is opgebouwd tijdens het huwelijk. De uitkering gaat pas in op de pensioendatum van uw ex-partner.
  2. Conversie: u krijgt een zelfstandig recht op de helft van het pensioen van uw ex-partner. Dat pensioen gaat dan in op uw pensioendatum. De pensioenuitvoerder moet hiermee akkoord gaan en kan kosten in rekening brengen.
  3. Pensioen afkopen: het pensioenfonds berekent de netto waarde van het pensioen en u rekent dat nu met elkaar af. Dit kan soms handig zijn als er veel overwaarde betaald moet worden. De pensioenuitvoerder moet hiermee akkoord gaan en er zijn forse fiscale gevolgen. Onze advocaat of mediator informeert u.
  4. Afzien van verevening in het kader van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding: het staat u vrij, als u het erover eens bent, om af te zien van verdeling van het pensioen. Ieder houdt dan zijn eigen ouderdomspensioen. Ook hieraan zitten voor- en nadelen. Onze advocaat of mediator licht u voor over de kansen en risico’s.

Onze experts op dit gebied

Onze advocaten en mediators vinden dat problemen voorkomen moeten worden en conflicten gebaat zijn bij een efficiënte oplossing.

“Onze advocaten en mediators informeren u uitgebreid over de mogelijkheden die de pensioenregelgeving biedt bij scheiding”