Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Jeugd(straf)recht advocaat

Het jeugdstrafrecht is een apart onderdeel van het strafrecht. De regels wijken op bepaalde onderdelen af van de regels van het gewone strafrecht. Onze advocaten Petra, Aniek, Janine en Samuel zijn gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht. De belangen van uw kind hebben voor hen de hoogste prioriteit.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Side contactformulier

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Veel gestelde vragen

Wat wordt verstaan onder het jeugdstrafrecht?

Jongeren die tussen de 12 en 18 jaar een strafbaar feit plegen, worden gestraft volgens de wetten en regels van het jeugdstrafrecht. De rechter kan echter bij verdachten van 16 of 17 jaar besluiten om het volwassenenstrafrecht toe te passen. Dit kan de rechter beslissen, omdat hij bijvoorbeeld het misdrijf te ernstig vindt voor het opleggen van een jeugdstraf. Voor verdachten tussen de 18 en 23 jaar kan de rechter besluiten om het jeugdstrafrecht toe te passen. Dit kan de rechter bijvoorbeeld doen als het ontwikkelingsniveau van de verdachte daartoe aanleiding geeft. Kinderen onder de 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.

Mag een minderjarige bezoek van zijn ouders ontvangen op het politiebureau?

Ja, dat mag, maar dat moet wel in overleg met de politie gebeuren. Ieder politiebureau heeft daarvoor zijn eigen huisregels. Het is dus verstandig om voor uw bezoek telefonisch contact op te nemen met de politie.

Mogen ouders bij de zitting op de rechtbank aanwezig zijn?

Ja. De ouders met gezag worden altijd opgeroepen om de strafzitting bij de kinderrechter bij te wonen. U bent als gezaghebbende ouder verplicht te verschijnen.

Zijn er kosten aan een advocaat verbonden?

Iedere minderjarige verdachte heeft recht op kosteloze bijstand van een advocaat. De rechtbank wijst meestal een advocaat toe, maar u kunt ook een advocaat naar keuze inschakelen. U kunt hiervoor een afspraak maken met mr. Petra van Enckevort of mr. Aniek Hollman.

Is een minderjarige verplicht om ter zitting bij de kinderrechter te verschijnen?

Ja, de wet schrijft voor dat een minderjarige verplicht is om ter zitting te verschijnen. Als een minderjarige en zijn gezaghebbende ouders niet verschijnen, kan de kinderrechter de zitting aanhouden en bevelen dat de minderjarige en zijn ouders op de nieuwe zittingsdag door de politie wordt opgehaald en naar de rechtbank wordt gebracht.

Hebben ouders recht op inzage in het politiedossier?

Ouders hebben geen zelfstandig recht op inzage in het politiedossier of in de processtukken. De advocaat ontvangt echter het complete politiedossier van het Openbaar Ministerie. De advocaat stuurt daarvan een kopie naar de ouders van de minderjarige.

Is een kinderrechterzitting openbaar voor publiek?

Nee. Zaken betreffende minderjarigen worden achter gesloten deuren behandeld.

Wat is de rol van de Raad voor de Kinderbescherming tijdens een strafzaak?

Als een jongere tussen de 12 en 18 jaar een strafbaar feit pleegt en dient te verschijnen voor de rechter, dan wordt er altijd een strafadvies gegeven door de Raad voor de Kinderbescherming. Alvorens tot een advies te kunnen komen, voert de Raad gesprekken met de minderjarige, zijn ouders, school en hulpverleners. Daarna stelt de Raad een rapport op over de minderjarige en brengen zij advies uit over een passende straf. Daarna wordt het advies toegezonden naar de officier van justitie, de rechter en de jeugdreclassering. De rechter zal bij de op te leggen straf rekening houden met het advies van de Raad.

“De belangen van uw kind hebben voor ons de eerste prioriteit”