Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een verklaring Omtrent Gedrag is bij veel beroepen en functies een vereiste. Bij een nieuwe baan, stage of vrijwilligerswerk kan een werkgever om een VOG vragen. Denk bijvoorbeeld aan het werken met kinderen. Een VOG geeft aan dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor de uit te voeren werkzaamheden bij een nieuwe baan of functie. De VOG wordt afgegeven door de instantie Dienst Justis, een onderdeel van het Ministerie van Justitie. Dienst Justis beoordeelt het doel van de VOG aan de hand van de uit te voeren werkzaamheden en de eventuele strafbare feiten. Vormen deze strafbare feiten een risico voor de uit te voeren functie, dan kan Dienst Justis de VOG afwijzen.

Side contactformulier

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Zienswijze

Dienst Justis kan na ontvangst van de aanvraag VOG al per brief kenbaar maken dat zij voornemens is de VOG af te wijzen. In de brief staat vermeld dat er tegen deze voorgenomen afwijzing een zienswijze kan worden ingediend. Een zienswijze is een schriftelijke reactie op het voorgenomen besluit. In de zienswijze worden de redenen aangegeven waarom u van mening bent dat er wel een VOG zou moeten worden afgegeven. Het voordeel van het indienen van een zienswijze is dat deze procedure vaak sneller verloopt dan het wachten op een afwijzing VOG en hier vervolgens bezwaar tegen maken.

Onze specialisten hebben vele successen geboekt bij het indienen van een zienswijze of het maken van een bezwaar. Het heeft dus zeker zin om een zienswijze in te dienen. Onze specialisten helpen u graag bij het opstellen van een zienswijze. Zij maken een uitgebreide brief, waarin uiteengezet wordt waarom de voorgenomen afwijzing niet terecht is. Er wordt een uitgebreide juridische onderbouwing gemaakt. Hierbij kijken zij onder andere naar de navolgende onderwerpen:

  • De terugkijktermijn;
  • Het screeningsprofiel;
  • Het objectieve criterium;
  • Het subjectieve criterium.

“Het heeft zeker zin om een zienswijze in te dienen”