Mediation bij Erfenis

Het overlijden van een dierbare is een emotionele en ingrijpende gebeurtenis. In een dergelijke situatie kunnen meningsverschillen behoorlijk oplopen. Door bij de verdeling van een nalatenschap op een goede en eerlijke manier met elkaar te communiceren, ontstaat vaak meer begrip voor de standpunten van andere familieleden. Met behulp van een bemiddelaar bij erfenis komt u er samen uit en kan de familierelatie behouden blijven.

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken voor erfenis mediation? Neemt u dan gerust contact met ons op:

Contact opnemen

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Erfenis verdeling

Hoe een erfenis verdeeld dient te worden en op welk deel de erfgenamen aanspraak maken is in beginsel afhankelijk van de vraag of de overleden persoon een testament op heeft laten maken. Indien dit niet het geval is, dan is het wettelijke erfrecht van toepassing. Indien er wel een testament is staat daar veelal in omschreven wie de erfgenamen zijn en waar ze aanspraak op maken. Toch blijft er meestal onduidelijkheid over bepaalde goederen, met soms ook sentimentele waarde.

Onze ervaren mediators kunnen in een dergelijk geval uitkomst bieden bij hulp over de verdeling van een erfenis. De mediators staan objectief in de situatie, zullen alle betrokkenen aanhoren en zullen trachten om partijen in goed onderling overleg tot een uitkomst te laten komen!

Deskundige familiemediation

De gevoeligheid van familieverhoudingen vraagt om een speciale expertise van de mediator. Die expertise hebben wij ruimschoots in huis. Onze mediators zijn geregistreerde MfN mediators en zijn erkend familiemediator en kunnen u uitstekend ondersteunen als bemiddelaar bij erfenis zodat u zonder conflicten de erfenis verdeling kunt inregelen.

Advocaat, mediator, vertrouwenspersoon

"De gevoeligheid van familieverhoudingen vraagt om een speciale expertise van de mediator"

Download de gratis whitepaper over Erfrecht