Hoe werkt het?

Voordat de mediationgesprekken inhoudelijk zullen worden gevoerd, wordt u gevraagd de mediationovereenkomst te ondertekenen. Daarin is opgenomen wat u van de mediator mag verwachten en wat de mediator van u verwacht. U ontvangt daarbij een handige en informatieve begeleidings- en bewaarmap. Wij adviseren u deze map mee te nemen naar de gesprekken zodat u alles bij de hand heeft. Vervolgens starten de inhoudelijke gesprekken.

Vaak wordt eerst stilgestaan bij de scheiding zelf. Er kan behoefte zijn stil te staan bij het waarom van de scheiding. Waar vereist en gewenst voor het proces wordt ieders aandeel belicht en echtgenoten worden geholpen elkaars verhaal “te horen”, zonder dit te hoeven begrijpen. Het proces naar acceptatie van de scheiding zal daardoor vaak op gang komen. Er wordt gewerkt naar respectvolle communicatie en toekomstgericht handelen. De bemiddelaar zal u begeleiden om tot overleg te komen.

Er wordt daarna uitgebreid stilgestaan bij de kinderen. Binnen ons kantoor doet zich de unieke situatie voor dat tevens pedagogische kennis aanwezig is rond kinderen in een echtscheiding. U en uw kinderen kunnen – indien gewenst- op alle vlakken in optimale vorm worden begeleid. Als u dat wilt, maakt de mediator ook alimentatieberekeningen waarop u uw afspraken over de kinderalimentatie kunt baseren.

Als alle onderwerpen zijn besproken en de gesprekken tot afspraken tussen u beiden hebben geleid, stelt de mediator een concept convenant en ouderschapsplan op dat u ter beoordeling ontvangt. Als uw eventuele opmerkingen zijn verwerkt of vragen zijn beantwoord, kunt u beiden het convenant ondertekenen. Wat daarna volgt is slechts nog een administratieve fase bij de rechtbank.

Onze advocaat-mediator dient het convenant met ouderschapsplan in bij de rechtbank en de rechter stuurt gemiddeld vier tot zes weken daarna de uitspraak. De mediator stuurt u beiden een kopie en vraagt u een akte te tekenen om de beschikking bij de gemeente te kunnen inschrijven. Pas na deze inschrijving bent u formeel gescheiden.

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

"Wij werken naar respectvolle communicatie en toekomstgericht handelen"