KIES-begeleiding voor uw kind

Uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat een scheiding grote impact op kinderen en jongeren heeft. U kunt er als ouders samen voor zorgen dat uw kinderen de scheiding goed doorstaan.

KIES staat voor Kinderen in Echtscheiding. Bij onze KIES-groep heeft uw kind contact met lotgenoten, al spelende en al pratende krijgt de scheiding een plaats in hun leven. Voor u als ouders kan een KIES-groep gezien worden als een ontlasting. Een neutrale derde (onze KIES-omgangsbegeleider) kijkt over de schouders van uw kind mee en helpt bij de vertaling van de ‘wensen’ van de kinderen naar u als ouders. Zo kan de mening van uw kind meegenomen worden in het door u te maken ouderschapsplan. Uw kind krijgt een stem in het echtscheidingsproces en heeft niet langer het idee dat er over hen wordt beslist, maar ook met hen. Natuurlijk neemt uw kind de beslissing niet, die verantwoordelijkheid ligt en blijft liggen bij u als ouders. De stem van het kind kan u echter wel helpen bij belangrijke beslissingen over het kind.

De effecten van deze KIES-methode op kinderen zijn zeer positief. Kinderen begrijpen de echtscheiding beter, hebben een beter contact met hun ouders omdat ze meer durven zeggen en bovendien hebben deze kinderen vaker contact met de uitwonende ouder. Kortom, ze zitten beter in hun vel en hebben meer rust. Rust bij uw kinderen, geeft uiteraard ook rust bij u als ouders.

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

KIES-omgangsbegeleiding

De KIES-omgangsbegeleiding bestaat uit vier bijeenkomsten van een uur, waarin allerlei facetten van de echtscheiding aan bod komen. Met leeftijdgenoten komen de kinderen en jongeren bij elkaar om hun wensen, zorgen, verhalen en meningen aan elkaar te vertellen door middel van gesprek en spel. Uw kind op wordt op zijn of haar niveau uitgedaagd met werkvormen als tekenen, knutselen en spelletjes. Uw kind krijgt een eigen werkmap, deze is persoonlijk en van uw kind. Uw kind beslist of en wanneer hij of zij deze werkmap aan u als ouders laat zien. KIES laat kinderen vertellen hoe ze aankijken tegen de scheiding en waar ze bang voor zijn of zich zorgen over maken.

Onze advocaten en scheidingsmediators Sien Smeets en Petra van Enckevort zijn gecertificeerd KIES-professional. Naast het KIES-programma kunnen zij één of meerdere gesprekken alleen met uw kind voeren op basis van het KIES-programma. Na afloop van het KIES-programma vindt altijd een evaluatie plaats met u als ouders.

"KIES laat kinderen vertellen hoe ze aankijken tegen de scheiding en waar ze bang voor zijn of zich zorgen over maken"