Huwelijkse voorwaarden

De kans bestaat dat u onder huwelijkse voorwaarden bent gehuwd. In dat geval is er destijds een akte opgemaakt. Zo’n akte van huwelijkse voorwaarden wordt voor of tijdens het huwelijk opgemaakt door de notaris en u bent dan ook samen bij de notaris geweest. Hij heeft met u beiden overlegd en heeft u beiden geïnformeerd over de inhoud van de akte.

Als u trouwt op huwelijkse voorwaarden dan betekent dat vaak dat er geen gemeenschap van goederen is ontstaan. In beginsel blijft dus alles wat u heeft aan goederen of schulden van uzelf en hoeft bij scheiding niet met uw partner te worden gedeeld.

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Staat van aanbrengsten

Soms is er een “staat van aanbrengsten” gehecht aan de huwelijkse voorwaarden, waarin staat opgesomd welke goederen en schulden u beiden al had voordat u trouwde. Bij een scheiding kan met deze staat van aanbrengsten worden aangetoond welke goederen en schulden niet met de ander gedeeld hoeven te worden. Het kan zijn dat aangebrachte goederen vervangen of verkocht zijn. Onze advocaat of mediator bespreekt uitvoerig met u wat uw huwelijkse voorwaarden inhouden, inventariseert samen met u welke vermogensbestanddelen er zijn en wat daarmee moet gebeuren en informeert u over de details.

Heeft u een andere wijze van verdelen of verrekenen voor ogen, dan zal onze advocaat of mediator u informeren over de eventuele juridische en fiscale gevolgen. Andere afspraken maken dan overeengekomen in de huwelijkse voorwaarden staat u namelijk vrij.

"Andere afspraken maken dan overeengekomen in de huwelijkse voorwaarden staat u vrij"