Huwelijksgemeenschap

Als u geen huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken bij de notaris, dan bent u getrouwd in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alles wat u samen of één van u bezit of aan schulden heeft, in de gemeenschap valt en dus in beginsel  – als u gaat scheiden – ook 50/50 tussen u beiden verdeeld moet worden.

U kunt er samen voor kiezen om bepaalde goederen en/of schulden niet te verdelen, maar onverdeeld te laten. Het is meestal aan te raden om in dat geval goede afspraken te maken en vast te leggen over hoe u in de periode van (on)verdeeldheid wenst om te gaan met die onverdeelde goederen en/of schulden, zoals bijvoorbeeld wie welke kosten daarvan draagt of wie het beheer/bestuur zal hebben. Onze advocaten en mediators zullen u informeren over de (juridische en fiscale) gevolgen van het onverdeeld laten en zullen u helpen bij het maken van verdere afspraken.

 

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Huwelijkse voorwaarden

Als u wel huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken, kan er ook sprake zijn van een gemeenschap. U kunt gezamenlijk een goed in eigendom hebben, zoals een woning die op uw beider naam staat en/of een hypothecaire lening. Verder kan in de huwelijkse voorwaarden bepaald zijn dat er een beperkte gemeenschap aanwezig is, bijvoorbeeld een gemeenschap van inboedel of woning. Ook die gemeenschappen moeten in principe verdeeld worden ingeval van scheiding.

"Onze advocaten en mediators informeren u over alle gevolgen van de scheiding"