Pensioen

Heeft u gewerkt tijdens het huwelijk, dan heeft u meestal pensioenrechten opgebouwd. Uw eigen advocaat zal dit samen met u nagaan en zal u daarom vragen stukken te overleggen. Denk daarbij aan een lijst van de door u opgebouwde pensioenrechten, die u – met uw DigiD code – kunt inzien en printen op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Vaak bouwt u ook nabestaandenpensioen op. Uw ex-partner kan daar aanspraak op maken na uw overlijden mits dat goed is opgenomen in het convenant.

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Verdeling van het pensioen

Bij een scheiding wordt het pensioen verdeeld. Ieder heeft recht op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Uitzonderingen hierop zijn echter wel mogelijk, wanneer u anders overeenkomt. Daarbij heeft u de volgende mogelijkheden:

  1. Verevening: u krijgt over- en weer recht op betaling van de helft van de pensioenuitkering die is opgebouwd tijdens het huwelijk. De uitkering gaat pas in op de pensioendatum van uw ex-partner.
  2. Conversie: u krijgt een zelfstandig recht op het de helft van het pensioen van uw ex partner. Dat pensioen gaat dan in op uw pensioendatum.
  3. Pensioen afkopen: het pensioenfonds berekent de netto waarde van het pensioen en u rekent dat nu met elkaar af. Dit kan soms handig zijn als er veel overwaarde betaald moet worden.
  4. Afzien van verevening in het kader van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding: het staat u vrij, als u het er over eens bent, om af te zien van verdeling van het pensioen. Weet wel wat u doet, omdat het pensioen uw inkomen na uw pensioengerechtelijke leeftijd is.

"Onze advocaten en mediators informeren u uitgebreid over de mogelijkheden die de pensioenregelgeving biedt bij scheiding"