Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Hoe lang duurt het?

Onze advocaten proberen altijd een snelle inschatting te maken of het overleg met de advocaat van uw partner kans van slagen heeft. Lukt het overleg niet, of schatten wij in dat overleg niet tot het gewenste resultaat zal leiden, dan dient uw advocaat een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Wanneer u niet getrouwd bent, zal zij de op dat moment noodzakelijke procedure starten.

Een echtscheidingsprocedure kent meestal een vast verloop:

  • Indienen verzoekschrift bij de rechtbank met betekening door deurwaarder aan de andere echtgenoot.
  • Binnen zes weken na betekening moet de andere echtgenoot een verweerschrift indienen, eventueel met tegenverzoeken. Een eenmalig uitstel van vier weken is mogelijk.
  • De verzoeker mag vervolgens binnen vier weken reageren op de tegenverzoeken uit het verweerschrift. Een eenmalig uitstel van vier weken is mogelijk.
  • De rechtbank bepaalt een datum voor de mondelinge behandeling. Die vindt meestal plaats twee à drie maanden na het laatste processtuk.
  • Ongeveer vier tot zes weken na de mondelinge behandeling doet de rechtbank uitspraak.
  • Het huwelijk wordt ontbonden door inschrijving van de uitspraak in het register van de Burgerlijke Stand.

Als er geen complicaties zijn en er geen hoger beroep wordt ingesteld, duurt de procedure vanaf het indienen van het verzoekschrift tot de ontbinding van het huwelijks ongeveer negen maanden tot één jaar. Uiteraard moet er in de tussentijd van alles worden geregeld. Onze advocaten staan u ook hierin bij.

Side contactformulier

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Onze experts op dit gebied

Onze advocaten en mediators vinden dat problemen voorkomen moeten worden en conflicten gebaat zijn bij een efficiënte oplossing.

“Onze advocaten proberen altijd een snelle inschatting te maken of het overleg met de advocaat van uw partner kans van slagen heeft, zodat u niet onnodig kosten maakt aan overleg”