Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Strafbeschikking

Gratis standaard consult bij OM-boete of andere strafbeschikking

De Officier van Justitie kan een strafbeschikking (een soort van boete) opleggen voor bepaalde soorten overtredingen en misdrijven. Indien de Officier van Justitie voornemens is om dit te doen, ontvangt u een uitnodiging voor een verhoor. Vanaf 1 april 2021 is het mogelijk om hiervoor kosteloos bijstand, door een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten, te krijgen.

Side contactformulier

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Geen draagkrachttoets of eigen bijdrage

Vanaf 1 april 2021 is het, voor verdachten die zich op vrije voeten bevinden, mogelijk om een gratis adviesgesprek met een advocaat te krijgen in verband met het voornemen om een strafbeschikking (boete) op te leggen. Dit advies wordt volledig vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Er vindt, in tegenstelling tot in veel andere zaken, géén draagkrachttoets of oplegging van de eigen bijdrage plaats. Kosteloos is in dat geval ook écht kosteloos. Onze gespecialiseerde strafrechtadvocaat is onafhankelijk. Dit betekent dat zij alleen naar uw belangen, kansen en risico’s kijkt.

Mogelijkheden strafbeschikking

Een strafbeschikking is een vorm van buitengerechtelijke afdoening. Dit betekent dat de zaak niet wordt voorgelegd aan de (politie)rechter. Een strafbeschikking wordt wel vermeld op de Justitiële Documentatie (strafblad). De strafbeschikking kan bestaan in de vorm van:

  • Een geldboete;
  • Taakstraf t/m 180 uur;
  • Ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen (tot max. 6 maanden);
  • Betaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer;
  • Gedragsaanwijzing (bijvoorbeeld een stadionverbod);
  • Storting van een geldsom in het schadefonds geweldsmisdrijven;
  • Onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen goederen;
  • Afstand van in beslag genomen goederen (verbeurdverklaring).

“Een strafbeschikking wordt wel vermeld op de Justitiële Documentatie (strafblad)”