Ouderschapsplan

Voor uw kind zijn beide ouders belangrijk. De scheiding vergt nieuwe keuzes, waarbij het belang van de kinderen voorop staat. Ouders die uit elkaar gaan zijn wettelijk verplicht afspraken te maken over de regelingen die zij voor de kinderen treffen. Deze afspraken moeten zij vastleggen in een ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen de ouders waarin afspraken zijn vastgelegd over de invulling van het ouderschap. Daarin komen de onderwerpen ouderlijk gezag, zorgverdeling en kinderalimentatie terug.

Het lijkt soms erg ver gaan om af te spreken wie de kapper betaalt, of bij wie de kinderen in de kerstvakantie zullen zijn. Maar een ouderschapsplan voorkomt onenigheid tussen partijen in de toekomst. Samen met u bespreken wij alle onderdelen van het ouderschapsplan. En wanneer u het eens bent, leggen wij uw afspraken nauwkeurig vast.

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

De rol van de kinderen

Het is daarbij ook nog belangrijk uw kinderen – op een wijze die bij hun leeftijd past – te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Het is voor alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, belangrijk dat ze hun wensen en gevoelens kenbaar kunnen maken. Onze KIES-professional kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar, dan ontvangen zij een oproep van de rechtbank. Uw kind wordt in de gelegenheid gesteld om aan de kinderrechter zijn of haar mening te geven over de zorgregeling. Is het kind 16 of 17 jaar, dan kan het ook een mening geven over de kinderalimentatie. Er kunnen ook andere onderwerpen rond de thuissituatie of de echtscheiding aan de orde komen.

Het gesprek met de rechter wordt aangeduid met de term “kinderverhoor”. Het is maar een kort gesprekje. Uw kind hoeft niet te verschijnen bij de Rechtbank. Hij of zij mag ook de brief terugsturen met een kort antwoord of zonder mening. Ook hierbij kan op uw verzoek onze KIES-professional een belangrijke rol spelen.

Veel gestelde vragen

  • Wat is een oudrschapsplan?

    Een ouderschapsplan is een sinds 1 maart 2009 wettelijk voorgeschreven overeenkomst tussen de ouders van een kind, waarin de afspraken zijn opgenomen die u en uw ex-partner hebben gemaakt met betrekking tot de kinderen. Deze afspraken zien op de zorg, alimentatie, informatie-uitwisseling en het gezag. Het ouderschapsplan dient gelijktijdig met het echtscheidingsverzoek te worden ingediend bij de rechtbank.

"Het ouderschapsplan beoogt problemen en onduidelijkheden voor de toekomst te voorkomen"