Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Ouderschapsplan

Voor uw kind zijn beide ouders belangrijk. De scheiding vergt nieuwe keuzes, waarbij het belang van de kinderen voorop staat. Ouders die uit elkaar gaan, zijn wettelijk verplicht afspraken te maken over de kinderen. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is dus een overeenkomst tussen de ouders, waarin afspraken zijn vastgelegd over de invulling van het ouderschap. Daarin komen onder andere onderwerpen als ouderlijk gezag, omgangsregeling en kinderalimentatie terug.

Een ouderschapsplan voorkomt onenigheid tussen partijen in de toekomst. Samen met u bespreken wij alle onderdelen van het ouderschapsplan. Wanneer u het eens bent, leggen wij uw afspraken nauwkeurig vast in het ouderschapsplan.

Side contactformulier

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

De rol van de kinderen

Het is daarbij ook nog belangrijk uw kinderen – op een wijze die bij hun leeftijd past – te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Het is voor alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, belangrijk dat ze hun wensen en gevoelens kenbaar kunnen maken.

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar, dan ontvangen zij een oproep van de rechtbank. Uw kind wordt in de gelegenheid gesteld om aan de kinderrechter zijn of haar mening te geven over de zorgregeling. Is het kind 16 of 17 jaar, dan kan het ook een mening geven over de kinderalimentatie. Er kunnen ook andere onderwerpen rondom de thuissituatie of de echtscheiding aan de orde komen.

Het gesprek met de rechter wordt aangeduid met de term “kinderverhoor”. Het is maar een kort gesprekje. Uw kind hoeft hiervoor niet bij de rechtbank te verschijnen. Hij of zij mag ook de brief terugsturen met een kort antwoord of zonder mening.

Veel gestelde vragen

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een, sinds 1 maart 2009, wettelijk voorgeschreven overeenkomst tussen de ouders van een kind, waarin de overeengekomen afspraken zijn opgenomen met betrekking tot de kinderen. Deze afspraken zien op de zorg, alimentatie, informatie-uitwisseling en het gezag. Het ouderschapsplan dient gelijktijdig met het echtscheidingsverzoek te worden ingediend bij de rechtbank.

Wat zijn de gevolgen als het ons niet lukt een ouderschapsplan te maken?

In geval van mediation betekent dit het einde van het mediationtraject. De ouders moeten dan ieder een eigen advocaat kiezen. Wanneer ook dan geen overeenstemming wordt bereikt over de inhoud van het ouderschapsplan, moeten de advocaten aan de rechter uitleggen waarom het ouderschapsplan ontbreekt. Als daarvoor geen goede reden is, kan het verzoek tot echtscheiding niet-ontvankelijk worden verklaard. Wanneer de ouders te veel van mening verschillen, is de rechter meestal van mening dat de scheiding toch uitgesproken kan worden. In dat geval zal de rechter een knoop doorhakken over de onderwerpen waar u geen afspraken over kunt maken. De rechter zal veelal wel proberen te bemiddelen naar gezamenlijke hulpverlening. Indien er tussen de ouders sprake is van een zeer slechte verstandhouding, dan kan de rechter de Raad voor de Kinderbescherming opdracht geven te onderzoeken welke omgangsregeling of hoofdverblijfplaats in het belang van de kinderen is.

Mijn kind is 12 jaar. Mag hij of zij zelf kiezen?

Het antwoordt hierop is uitdrukkelijk: ’nee’. Dit is een groot misverstand. De ouders zijn tot de 18e verjaardagen van het kind verantwoordelijk voor de afspraken met betrekking tot de kinderen. Ook als hij of zij  dus twaalf jaar of ouder is. Vanaf 12 jaar zal de rechter wel het kind oproepen voor een kinderverhoor en zijn of haar mening mee laten wegen in de te nemen beslissing.

Onze experts op dit gebied

Onze advocaten en mediators vinden dat problemen voorkomen moeten worden en conflicten gebaat zijn bij een efficiënte oplossing.

“Het ouderschapsplan beoogt problemen en onduidelijkheden voor de toekomst te voorkomen”