Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Strafrecht

Een strafrechtelijke procedure kan ingrijpende gevolgen voor u hebben. Het is daarbij raadzaam om tijdig een advocaat gespecialiseerd in het strafrecht in te schakelen. Onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten hebben  juridische kennis en ervaring om u de best mogelijke verdediging te bieden en u zorgvuldig te adviseren. De belangen in strafzaken zijn vaak immens groot. Onze strafrechtadvocaten staan garant voor de beste verdediging.

Dus bent u aangehouden of uitgenodigd voor een politieverhoor? Heeft u een huisdoorzoeking gehad of een dagvaarding ontvangen? Of misschien een transactievoorstel of een strafbeschikking? Neem dan contact met ons op! Onze strafrechtadvocaten helpen u graag verder en in overleg bepalen we samen een juiste strategie. Uw mening en wensen zijn belangrijk en nemen wij mee in de voorbereiding.

Ook voor de volgende onderwerpen kunt u bij ons kantoor terecht: invordering rijbewijs, schadevergoeding na vrijspraak, beslagleggingen in het strafrecht, inbeslagname van goederen, vordering benadeelde partij en ontnemingsvorderingen, ten uitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, bijstand tijdens het politieverhoor, DNA-afname na veroordeling en de verklaring omtrent gedrag (VOG).

Side contactformulier

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Veel gestelde vragen

Ik heb een dagvaarding ontvangen, wat nu?

Middels een dagvaarding wordt u opgeroepen om voor de strafrechter (politierechter of meervoudige kamer) te verschijnen. Politierechterzaken zijn lichtere zaken (maximaal één jaar gevangenisstraf) en meervoudige zaken zijn zwaardere zaken. Op de dagvaarding staan de datum, locatie en het tijdstip van de strafzaak en waarvan u wordt verdacht (tenlastenlegging) vermeld.

U doet er verstandig aan zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de dagvaarding contact op te nemen met onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten, zodat wij voldoende tijd hebben om uw verdediging gedegen voor te bereiden.

Ben ik verplicht om te verschijnen tijdens de terechtzitting?

Verdachte: In principe bent u in Nederland niet verplicht om als meerderjarige verdachte te verschijnen tijdens de behandeling van uw strafzaak. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen uw advocaat naar de rechtbank te laten gaan. In bijzondere gevallen kan de rechter uw aanwezigheid wel eisen. Zo is bijvoorbeeld een minderjarige verdachte en zijn/haar ouders verplicht om te verschijnen.

Getuige: Als u een oproep heeft gekregen om een verklaring af te leggen als getuige bij de rechtbank of bij de politie, bent u verplicht om hieraan mee te werken. Als u geen geldige reden heeft om weg te blijven, kan de politie u zelfs komen ophalen.

Hoe verloopt de terechtzitting in mijn strafzaak?

De officier van justitie zal allereerst aangeven van welke strafbare feiten u wordt verdacht. Daarna zal de rechter vragen aan u stellen. Dit zijn vragen die over u als persoon gaan (hoe gaat het met u?, waar woont u?, wat zijn uw inkomsten? etc. etc. Ook zal de rechter vragen aan u stellen die verband houden met het strafbare feit waarvan u wordt verdacht. Na de vragenronde komt de officier van justitie weer aan het woord en zal hij zijn strafeis kenbaar maken. Daarna komt uw advocaat aan het woord. Als verdachte heeft u altijd het laatste woord. Hierna zal de politierechter mondeling uitspraak doen. Indien uw zaak wordt behandeld door een meervoudige kamer volgt veelal na 14 dagen de uitspraak.

Mag ik mijn familie meenemen naar de terechtzitting?

Strafzaken waar meerderjarige verdachten terechtstaan zijn openbaar. Iedereen van 12 jaar of ouders mag een strafzitting bijwonen. U mag uw familie dus meenemen. Strafzaken waar minderjarige verdachten terechtstaan zijn niet openbaar. Alleen de verdachte met zijn advocaat, zijn ouders, het slachtoffer, de Raad voor de Kinderbescherming en genodigden mogen de zaak bijwonen.

Wat houdt een voorwaardelijke straf in?

Een voorwaardelijke straf betekent dat de straf wel wordt uitgesproken, maar dat deze niet ten uitvoer wordt gelegd. Als u binnen de proeftijd (meestal 1 tot 2 jaar) opnieuw iets strafbaars doet of u niet aan de opgelegde voorwaarden houdt, kan de straf alsnog tot uitvoering worden gebracht.

Wat als ik het niet eens ben met de uitspraak van de strafrechter?

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de strafrechter, kunt u daartegen in hoger beroep gaan. U dient te beseffen dat het in hoger beroep mogelijk is dat u een hogere straf krijgt. Het is dus belangrijk om u goed te laten voorlichten door een van onze strafrechtadvocaten.

Krijg ik een strafblad wanneer ik word veroordeeld?

Elke veroordeling wordt genoteerd op uw Justitiële Documentatie (in het dagelijks taalgebruik ook wel ‘strafblad’ genoemd). Dit is een register waarin alle uitspraken van rechtbanken, maar ook transacties van het Openbaar Ministerie worden genoteerd. Ook zijn vrijspraken en sepots in dit register terug te vinden.

Voor sommige beroepen heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Ook wel verklaring van goed gedrag genoemd. Indien u een VOG nodig heeft voor een baan, wordt gekeken naar uw Justitiële Documentatie. Dit wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie. Niet elk feit zal leiden tot weigering van een VOG. Dit is namelijk afhankelijk van het soort strafbare feit waarvoor u bent veroordeeld en het soort beroep waarvoor u de verklaring nodig heeft.

Indien een VOG niet wordt afgegeven is het mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Dit kan binnen 6 weken na afgifte van de beslissing. Onze advocaten kunnen u daarbij bijstaan.

Ben ik verplicht om mee te werken aan een bevel tot afname van DNA-materiaal?

Wanneer u bent veroordeeld voor een strafbaar feit kan DNA-materiaal bij u worden afgenomen. U ontvangt dan een bevel van de Officier van Justitie. Het afgenomen DNA wordt in de DNA-databank opgenomen.

U bent verplicht aan een bevel tot afname mee te werken. Wel kunt u binnen twee weken ná de  afname van het materiaal bezwaar maken. Wij kunnen u hierin bijstaan. Gedurende uw bezwaar zal uw DNA niet worden opgenomen in de databank. Indien uw bezwaar wordt afgewezen, wordt alsnog uw DNA in de databank opgenomen.

Wat is een TUL?

Een TUL is een vordering tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf. Indien u zich binnen de proeftijd niet aan de voorwaarden houdt, zal de Officier van Justitie vorderen het voorwaardelijke gedeelte van de opgelegde straf ten uitvoer te mogen leggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet uitvoeren van een (volledige) taakstraf of het zich onttrekken aan reclasseringstoezicht. De rechter neemt hierover een beslissing. U wordt altijd door de rechter in de gelegenheid gesteld uw standpunt kenbaar te maken op de rechtbank. Onze advocaten kunnen u daarbij bijstaan.

Ik ben vrijgesproken, kan ik een schadevergoeding krijgen?

Bij vrijspraak heeft u in beginsel recht op een schadevergoeding. Schadevergoeding kan bestaan uit een vergoeding voor de tijd dat u onschuldig heeft vastgezeten, inkomstenderving, reiskostenvergoeding, parkeerkosten en vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van hoelang u heeft vastgezeten.

Indien u hulp wenst bij het opstellen van een verzoek tot schadevergoeding, dan staan onze advocaten voor u klaar!

“De belangen in strafzaken zijn immens groot. Onze strafrechtadvocaten staan garant voor de beste verdediging”