Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Erfrecht

Hoe een erfenis verdeeld moet worden en op welk deel de erfgenamen aanspraak maken is in beginsel afhankelijk van de vraag of de overleden persoon een testament op heeft laten maken. Indien dit niet het geval is, dan is het wettelijke erfrecht van toepassing. Indien er wel een testament is, staat daar veelal in omschreven wie de erfgenamen zijn en waar ze aanspraak op maken. Toch blijft er meestal onduidelijkheid over bepaalde goederen, met soms ook sentimentele waarde.

Ons team van ervaren erfrechtadvocaten met mr. Janine Engels en mr. Marly Janssen-van Rooij, onder leiding van erfrechtspecialisten mr. Sien Smeets en mr. Juulke Schobbers-Deinum zal uitkomst bieden bij een probleem of conflict bij de verdeling van een erfenis.

Na het overlijden komt er veel op u af. Terwijl u in een rouwproces zit, moeten er talloze praktische zaken geregeld worden. Bovendien moet de erfenis worden verdeeld. Helaas ontstaan daarbij regelmatig ruzies tussen de erfgenamen, onenigheid met de executeur of vereffenaar of conflicten met schuldeisers. Ons team van erfrechtadvocaten staat u op verschillende onderdelen bij.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Of download voor meer informatie onze speciale folder.

Side contactformulier

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Veel gestelde vragen

Hoeveel erfbelasting moet ik betalen?

Erfbelasting varieert van 10% tot 40% in 2021. Dit is afhankelijk van de hoogte van de erfenis en in welke relatie u tot de overledene staat. Er is echter een vastgesteld belastingvrij bedrag. Kijk hier voor meer informatie.

Er is geen testament, wie zijn dan de erfgenamen?

Indien er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Achtereenvolgens zijn dit de niet gescheiden echtgenoot en de kinderen van de overledene. Indien deze er niet zijn dan gaat het om de ouders en broers en zussen van de overledene. Daarna volgen de grootouders van de overleden persoon en de overgrootouders. Afstammelingen, dus kinderen, van deze personen kunnen bij plaatsvervanging worden ingeroepen. Dit betekent onder andere dat wanneer een ouder is overleden, zijn of haar kinderen erven.

Wat gebeurt er als er geen (wettelijke) erfgenamen zijn?

In dat geval zal de erfenis toekomen aan de staat, mits deze een positief saldo betreft.

Als er geen executeur is, zijn dan alle erfgenamen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap?

Ja, in beginsel zijn alle erfgenamen op verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Dit kan echter anders zijn indien er een volmacht wordt afgegeven en ondertekend.

Is de datum van opmaken testament van belang?

Ja, de datum opmaken testament is van belang omdat er in 2003 grote wijzigingen in het erfrecht zijn doorgevoerd. Welke wettelijke bepalingen er van toepassing zijn is onder andere afhankelijk van de datum opmaken van het testament.

Kunnen minderjarige kinderen erfgenaam zijn?

Ja, dit kan zeker. Een minderjarige kan op grond van de wet een erfenis echter nooit zuiver aanvaarden. Dit is om te voorkomen dat een minderjarig kind opdraait voor eventuele schulden. Keuzes en handelingen ten aanzien van de nalatenschap zullen ingeval van een minderjarige door de wettelijk vertegenwoordiger worden verricht. Vaak is dat de ouder van het kind.

Download de gratis whitepaper over Erfrecht

Onze experts op dit gebied

Onze advocaten en mediators vinden dat problemen voorkomen moeten worden en conflicten gebaat zijn bij een efficiënte oplossing.