Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Betaalbare tarieven

Wij vinden dat een advocaat of mediator betaalbaar moet zijn. Wij hanteren betaalbare tarieven, zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen. Kwaliteit en gedrevenheid staan bij ons voorop.

Laag of middeninkomen?

Heeft u als particulier een laag of middeninkomen? Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, draagt de Raad voor Rechtsbijstand een groot gedeelte van de kosten voor uw advocaat. U betaalt dan slechts een eigen bijdrage vanaf € 226,00. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Voor mediation betaalt u slechts een lage eigen bijdrage van € 61,00 of € 121,00 voor de gehele mediation. Kijkt u voor de exacte inkomensgrenzen en de hoogte van de eigen bijdrage op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandsverzekering? Vrije advocaatkeuze of mediator.

Wanneer u gedagvaard wordt of wanneer uw jurist van uw rechtsbijstandverzekering aangeeft dat er een gerechtelijke procedure gestart wordt, heeft u recht op een vrije advocaatkeuze. Wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, mag u nu ook al tijdens de voorfase, bijvoorbeeld onderhandelingen en/of bemiddeling, een advocaat kiezen. U heeft recht op een vrije advocaatkeuze in iedere procedure, dus ook bij de rechter of in bezwaar bij de overheid. U bepaalt zelf welke advocaat u hiervoor inschakelt. U kunt dus ook advocaten en mediators van Het Wetshuys inschakelen. Wij hebben inmiddels al voor nagenoeg alle Nederlandse rechtsbijstandsverzekeraars werkzaamheden verricht. Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

In de polisvoorwaarden van uw verzekering kunt u kijken of mediation wordt gedekt. Al onze mediators zijn MfN-gecertificeerd. Veel rechtsbijstandsverzekeraars dekken mediation, ook bij scheiding, wanneer u een MfN-mediator inschakelt.

Hoger inkomen of onderneming?

Heeft u een hoger inkomen of heeft u een conflict als ondernemer? Wij hanteren passende uurtarieven, zodat iedereen een goede advocaat of mediator kan inschakelen. Conflicten moeten immers opgelost worden.

Neemt u contact op met een van onze advocaten en mediators, zodat u geïnformeerd wordt over onze tarieven in uw zaak en bekeken kan worden of een prijsafspraak gemaakt kan worden.

Online scheiden

Online scheiden is mogelijk vanaf € 61,00 per persoon, wanneer u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Hiervoor verwijzen wij naar de website www.rechtsbijstand.nl. Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, brengen wij onze werkzaamheden periodiek in rekening of we spreken vooraf een vaste prijs af. De prijs hangt af van hoeveel werk er nodig is. Als u zelf al afspraken heeft gemaakt, zijn de kosten uiteraard lager.

Second opinion

Bent u ontevreden over het advies van uw rechtsbijstandverlener of heeft u geen goed gevoel over de aanpak van uw huidige advocaat of mediator? Vraag dan bij ons een second opinion aan. Een second opinion kan u veel opleveren. Een eerste gesprek is altijd gratis.

Bij een second opinion kijken wij kritisch – en met een blik naar de oplossing – naar de mogelijkheden en kansen in uw zaak. Wij zijn daarbij onafhankelijk en objectief, zodat u een eerlijk oordeel krijgt, op basis waarvan u beslissingen kunt nemen.

Wij voeren ook regelmatig een second opinion uit voor rechtsbijstandsverzekeraars en cliënten die een verschil van mening hebben over de aanpak. Dit wordt dan vaak vergoed door de rechtsbijstandsverzekeraars. Ook de Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten Limburg benadert ons regelmatig voor het uitvoeren van een dergelijke second opinion.

Second opinion aanvragen.

Duidelijkheid over de kosten van uw zaak staat bij ons voorop. Dit betekent:

  • Vooraf duidelijkheid over de te hanteren tarieven, die bepalen we in overleg met u;
  • Vooraf een inschatting van de kosten;
  • Periodieke facturering met urenspecificatie, dus geen verrassingen achteraf;
  • Indien de zaak zich er voor leent, kunnen ook vaste prijsafspraken worden gemaakt. Dit beoordelen we met u tijdens een eerste vrijblijvend gesprek.

Veel gestelde vragen

Wat is gefinancierde rechtsbijstand?

Op grond van de wet heeft iedereen recht op rechtsbijstand, ongeacht de hoogte van het inkomen of vermogen. Voor mensen met een laag of midden inkomen is daarom door de overheid het systeem van gefinancierde rechtsbijstand ontwikkeld. In sommige gevallen hoeft u de kosten voor een advocaat of mediator niet zelf te betalen, maar slechts een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger deze eigen bijdrage wordt.

Onze advocaten en mediators vragen daarom altijd om uw verzamelinkomen over het jaar 2019. Zij kunnen dan beoordelen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien op basis van deze gegevens vermoed wordt dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zal onze advocaat of mediator een aanvraag doen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze aanvraag wordt ook wel een toevoeging genoemd. Wanneer de toevoeging is afgegeven, gaan onze advocaten en mediators voor u aan het werk.

Welke gegevens zijn er nodig om een toevoeging aan te kunnen vragen?

Om een toevoeging voor u aan te kunnen vragen, dienen wij te beschikken over een aantal gegevens. Zo hebben wij uiteraard relevante informatie met betrekking tot de inhoud van het probleem nodig, omdat wij aan de Raad voor Rechtsbijstand aan moeten geven waarom wij de aanvraag doen. Daarnaast hebben wij uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw eventuele partner nodig. Uw inkomensgegevens hebben wij niet nodig, de Raad voor Rechtsbijstand zal deze zelf opvragen bij de Belastingdienst. Om alvast een inschatting te maken is het raadzaam om uw aangifte Ib 2019 bij de hand te houden.

Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?

Hoe hoog uw eigen bijdrage is hangt af van verschillende factoren, waaronder: uw inkomen, vermogen, burgerlijke staat en soort geschil. Klik hier om te bekijken wat de hoogte van de eigen bijdrage in uw zaak is.

Hoe werkt gefinancierde rechtsbijstand als ik een bijstandsuitkering heb?

Indien u een (bijstands)uitkering heeft, beschikt u waarschijnlijk over dermate geringe financiële middelen dat u de eigen bijdrage voor gefinancierde rechtsbijstand niet kunt betalen. Het is dan mogelijk bijzondere bijstand aan te vragen bij de gemeente waarin u woont.

Bijzondere bijstand is een uitkering, waarmee u extra of hoge kosten kunt betalen. Het gaat dan om noodzakelijke kosten, waaronder de kosten voor juridische bijstand. Voorwaarde is dat deze kosten niet door een andere regeling worden vergoed.

Het Wetshuys Advocaten en Mediators kan een globale beoordeling geven of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Indien u woonachtig bent in de gemeente Venlo, Venray of Boxmeer vragen wij deze zelf voor u aan.

Wat is een resultaatsbeoordeling?

Na afloop van de zaak bekijkt de Raad voor Rechtsbijstand wat de uitkomst is geweest. Indien u een financieel resultaat (bijvoorbeeld een flink geldbedrag) uit uw dossier heeft verkregen, kan het zijn dat u de kosten van gefinancierde rechtsbijstand alsnog op basis van het uurtarief moet voldoen. Dit heet resultaatsbeoordeling en is van toepassing op civiele en bestuursrechtelijke zaken. Onze advocaten en mediators bespreken dit voorafgaand en tijdens de behandeling van uw dossier met u, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Kijk hier voor de vermogensgrenzen. Wanneer u meer dan de helft van het hier genoemde bedrag uit uw zaak heeft ontvangen, wordt gesproken van resultaat.

Welk inkomen wordt gebruikt voor de berekening van gefinancierde rechtsbijstand?

In beginsel wordt de berekening gebaseerd op uw verzamelinkomen van twee jaar geleden. Dit wordt ook wel het peiljaar genoemd. Deze gegevens worden door de Raad voor Rechtsbijstand opgevraagd bij de Belastingdienst.

Het kan zijn dat uw huidige inkomen aanzienlijk lager is dan uw inkomen in het peiljaar. Het moet dan gaan om een verschil van 15% of meer. In zo’n geval is het mogelijk om de Raad voor Rechtsbijstand te vragen om naar uw huidige financiële situatie te kijken, in plaats van die van twee jaar geleden. Dit noemen we een peiljaarverlegging en deze wordt door uw advocaat aangevraagd.

Wat zijn de kosten van een echtscheiding?

Afhankelijk van uw financiële situatie, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand kunt u nagaan of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. De gehele echtscheiding kunnen wij afwikkelen voor een bedrag vanaf € 56,00. Wanneer u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand hanteren wij een aantrekkelijk uurtarief. Bij het eerste gesprek bespreken wij de kosten met u, zodat u weet waar u aan toe bent.

Ik ben gedetineerd, wat zijn de kosten van een juridische procedure?

Wanneer u in detentie zit, heeft u, voor rechtsbijstand in het strafrecht, recht op een gratis advocaat. Ook bij andere juridische problemen dan op strafrechtelijk gebied, betaalt u mogelijk geen eigen bijdrage. Dit is het geval wanneer u geen vermogen boven de heffingsgrens heeft en/of geen inkomsten meer uit dienstbetrekking beroep, bedrijf, sociale verzekering of voorziening. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u een eigen verklaring bij vrijheidsontneming in te vullen. Onze advocaten kunnen die voor u meenemen.

Hoe werkt gefinancierde rechtsbijstand als ik in het buitenland woon en werk?

In sommige gevallen kan het toch mogelijk zijn dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Het moet dan gaan om een conflict van een burger uit een EU-land dat zich in Nederland afspeelt. Daarnaast is het ook mogelijk om gefinancierde rechtsbijstand aan te vragen indien u in Nederland woont en het conflict zich in het buitenland afspeelt. In sommige gevallen kunt u de Raad voor Rechtsbijstand dan verzoeken om uw aanvraag door te sturen naar het land waar het conflict zich voordoet.

“Toegang tot het recht en mediation voor iedereen”