Betaalbare tarieven

Wij vinden dat een advocaat of mediator betaalbaar moet zijn. Onze missie: Toegang tot het recht en mediation voor iedereen. Wij hanteren betaalbare tarieven, zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen. Kwaliteit en gedrevenheid staan bij ons voorop.

 • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
 • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Laag of midden inkomen?

Op zoek naar advocatuur voor particulieren? Heeft u als particulier een laag of midden inkomen? Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, draagt de Raad voor Rechtsbijstand een groot gedeelte van de kosten voor uw advocaat. U betaalt dan slechts een eigen bijdrage van € 143,-. Kijkt u voor de exacte inkomensgrenzen en de hoogte van de eigen bijdrage op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandsverzekering? Vrije advocaatkeuze!

Wanneer u gedagvaard wordt of wanneer uw jurist van uw rechtsbijstandverzekering aangeeft dat er een gerechtelijke procedure gestart wordt, heeft u recht op een vrije advocaatkeuze. U mag dan zelf een advocaat kiezen. U heeft recht op een vrije advocaatkeuze in iedere procedure, dus ook bij de rechter of in bezwaar bij de overheid. Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Hoger inkomen of onderneming?

Heeft u een hoger inkomen of heeft u een conflict als onderneming? Wij hanteren passende uurtarieven, ook voor advocatuur voor ondernemers, zodat iedereen een goede advocaat kan inschakelen. Conflicten moeten immers opgelost worden.

Laag of midden inkomen?

Heeft u als particulier een laag of midden inkomen? Als u in aanmerking komt voor gefinancierde mediation, draagt de Raad voor Rechtsbijstand vrijwel al uw kosten van de mediator. U betaalt dan slechts een lage eigen bijdrage van € 53,00 of € 105,00 voor de gehele mediation. Kijkt u voor de exacte inkomensgrenzen en de hoogte van de eigen bijdrage op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandsverzekering?

Heeft u als particulier of onderneming een rechtsbijstandsverzekering? Kijkt u dan in de polisvoorwaarden of mediation door uw verzekering wordt gedekt. Al onze mediators zijn MfN-gecertificeerd. Veel rechtsbijstandsverzekeraars dekken mediation, ook bij scheiding, wanneer u een MfN-mediator inschakelt. Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Hoger inkomen of onderneming?

Heeft u een hoger inkomen of heeft u een conflict als onderneming? Wij hanteren passende uurtarieven, zodat iedereen een goede mediator en scheidingsbemiddelaar kan inschakelen. Conflicten moeten immers opgelost worden.

Duidelijkheid over de kosten van uw zaak staat bij ons voorop. Dit betekent voor u:

 • Vooraf duidelijkheid over de te hanteren tarieven, die bepalen we in overleg met u;
 • Vooraf een inschatting van de kosten;
 • Periodieke facturering met urenspecificatie, dus geen verrassingen achteraf;
 • Indien de zaak zich er voor leent, kunnen ook vaste prijsafspraken worden gemaakt. Dit beoordelen we met u tijdens een eerste vrijblijvend gesprek.

Veel gestelde vragen

 • Wat is gefinancierde rechtsbijstand?

  Op grond van de wet heeft iedereen recht op rechtsbijstand ongeacht de hoogte van het inkomen of hun vermogen. Voor mensen met een laag inkomen is daarom door de overheid het systeem van gefinancierde rechtsbijstand (ook wel gesubsidieerde rechtshulp) ontwikkelt. In sommige gevallen hoeft u de kosten voor een advocaat of mediator dan ook niet zelf te betalen maar slechts een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger deze eigen bijdrage wordt.

  Om te weten of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is het van belang dat u niet te veel verdient, u slechts een klein eigen vermogen heeft en u een goede reden heeft (het rechtsbelang). Indien vermoed wordt dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zal onze advocaat of mediator een aanvraag doen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze aanvraag wordt ook wel een toevoeging genoemd. Wanneer de toevoeging is afgegeven gaan onze advocaten voor u aan het werk.

 • Welke gegevens zijn er nodig om een toevoeging aan te kunnen vragen?

  Om een toevoeging voor u aan te kunnen vragen dienen wij te beschikken over een aantal gegevens. Zo hebben wij relevante informatie en stukken met betrekking tot uw juridisch geschil nodig omdat wij aan de Raad voor Rechtsbijstand aan moeten geven waarom we de aanvraag doen. Daarnaast hebben wij uw Burgerservicenummer, legitimatiebewijs en voormelde gegevens van uw partner nodig. Uw inkomensgegevens hebben wij niet nodig, de Raad voor Rechtsbijstand zal deze zelf opvragen bij de instanties die hierover beschikken.

 • Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?

  Hoe hoog uw eigen bijdrage is hangt af van verschillende factoren waaronder uw inkomen, vermogen, burgerlijke staat en soort geschil. Hieronder kunt u zien wat de hoogte van de eigen bijdrage betreft:

  https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen

 • Hoe werkt gefinancierde rechtsbijstand als ik een (bijstands)uitkering heb?

  Indien u een (bijstands)uitkering hebt beschikt u waarschijnlijk over dermate geringe financiële middelen dat u de eigen bijdrage voor gefinancierde rechtsbijstand niet kunt betalen. Voor deze mensen is het mogelijk bijzondere bijstand aan te vragen bij de gemeente.

  Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra of hoge kosten kunt betalen. Het gaat dan om noodzakelijke kosten, waaronder de kosten voor juridische bijstand. Voorwaarde is dat deze kosten niet door een regeling worden vergoed. Na aftrek van de bijzondere bijstand in geval van de laagste eigen bijdrage resteert er nog een bedrag € 53,00. Indien u beschikt over een doorverwijzing van het Juridisch Loket ontvangt u een korting van € 53,00. In dat geval behoeft u dan ook € 0,00 aan eigen bijdrage te voldoen.

  Het Wetshuys Advocaten en Mediators kan een globale beoordeling geven of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Indien u woonachtig bent in de gemeente Venlo of Venray vragen wij deze zelf voor u aan.

 • Wat is een resultaatsbeoordeling?

  Na afloop van de zaak bekijkt de Raad voor Rechtsbijstand wat de uitkomst is geweest. Indien u een financieel resultaat (bijvoorbeeld een flink geldbedrag) uit de zaak heeft verkregen kan het zijn dat u de kosten van gefinancierde rechtsbijstand moet terugbetalen. Dit heet resultaatsbeoordeling en is van toepassing op civiele en bestuursrechtelijke zaken.

  De resultaatsbeoordeling geldt voor de helft van het heffingsvrije vermogen. Deze bedragen wisselen jaarlijks. In 2018 betekent dit dat u € 15.000 mag ontvangen alvorens u de kosten van de rechtsbijstand moet terugbetalen.

 • Welk inkomen wordt gebruikt voor de berekening van gefinancierde rechtsbijstand?

  In beginsel wordt als inkomen voor de berekening uw inkomen twee jaar vóór het huidige inkomen genomen. Dit wordt ook wel het peiljaar genoemd. Deze gegevens worden door de Raad voor Rechtsbijstand opgevraagd bij de Belastingdienst.

  Het kan zijn dat uw huidige inkomen aanzienlijk lager is dan uw inkomen in het peiljaar. Het moet dan gaan om een verschil van 15% of meer. In zo’n geval is het mogelijk om de Raad voor Rechtsbijstand te vragen om naar uw huidige financiële situatie te kijken in plaats van die van twee jaar geleden. Dit noemen we een peiljaarverlegging en wordt door uw advocaat aangevraagd.

 • Wat zijn de kosten van een echtscheiding?

  Afhankelijk van uw financiële situatie kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand kunt u nagaan of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Wanneer u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand hanteren wij een aantrekkelijk uurtarief.

 • Ik ben gedetineerd, wat zijn de kosten van een juridische procedure?

  Wanneer u in detentie zit heeft u voor rechtsbijstand in het strafrecht recht op een gratis advocaat. Ook bij andere juridische problemen dan op strafrechtelijk gebied betaalt u mogelijk geen eigen bijdrage. Dit is het geval wanneer u geen vermogen boven de heffingsgrens heeft en/of geen inkomsten meer uit dienstbetrekking beroep, bedrijf, sociale verzekering of voorziening. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u een eigen verklaring bij vrijheidsontneming in te vullen. Onze advocaten kunnen die voor u meenemen.

 • Hoe werkt gefinancierde rechtsbijstand als ik woon en werk in het buitenland?

  In sommige gevallen kan het toch mogelijk zijn dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Het moet dan gaan om een conflict van een burger uit een EU-land dat zich in Nederland afspeelt. Daarnaast is het ook mogelijk om gefinancierde rechtsbijstand aan te vragen indien u in Nederland woont en het conflict zich in het buitenland afspeelt. In sommige gevallen kunt u de Raad voor Rechtsbijstand dan verzoeken om uw aanvraag door te sturen naar het land waar het conflict zich voordoet.

 • Wat zijn de kosten indien ik niet in aanmerking kom voor gefinancierde rechtsbijstand?

  Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, zullen onze werkzaamheden periodiek in rekening worden gebracht. Dit is aan de hand van een vooraf overeengekomen uurtarief waarbij wij met voorschotten werken.

  Ons basisuurtarief bedraagt € 199,00 per uur, exclusief BTW en kantoorkosten. Daarnaast zijn er kosten, de zogenoemde bijkomende kosten, die niet onder dit uurtarief vallen. Denk hierbij aan griffierecht, deurwaarderskosten, de kosten voor het inschakelen van deskundigen en de kosten voor uittreksels. Afhankelijk van het soort zaak en de omstandigheden kunnen er eventueel prijsafspraken worden gemaakt. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze advocaten.

"Toegang tot het recht en mediation voor iedereen"