Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Overige bezittingen en schulden

Bij de verdeling van de gemeenschap of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden komt onder andere ook aan bod:

  • De auto‘s: naar wie gaan de auto’s en tegen welke waarde?
  • Banktegoeden: wie houdt de bankrekeningen en hoe worden de saldi verdeeld? Moeten er rekeningen worden opgeheven?
  • Polissen. Zijn er polissen met een waarde? Naar wie gaat die polis en hoe wordt de waarde verdeeld?
  • Inboedel: hoe wordt de inboedel verdeeld. Moet een der partijen de ander nog een bedrag ter compensatie betalen?
  • Schulden: zijn er schulden? Wie gaat voor betaling zorgdragen en wat zijn de gevolgen daarvan voor de ander?
  • Belastingteruggaven/schuld enz.
  • Eventuele verdeling van pensioenen.
  • Eventuele partneralimentatie.

Side contactformulier

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Veel gestelde vragen

Kan ik tijdens en na de scheiding in de echtelijke woning blijven wonen?

Het antwoord op deze vraag verschilt per geval. Vanzelfsprekend is dit mogelijk wanneer u en uw ex-partner het eens zijn over de voorwaarden daarvan. Indien u het niet eens wordt, en u kunt de woning financieel overnemen, dan zal de rechter daarover moeten beslissen. Onze advocaten kunnen tijdens de scheiding voor u een voorlopige voorziening vragen op grond waarvan u tijdelijk in de echtelijke woning mag blijven wonen. Voorts kan in het kader van de echtscheiding aan de rechtbank worden verzocht dat u in de echtelijke woning mag blijven wonen. Het is dan wel van belang dat u de hypotheek alsmede de  helft van de overwaarde kunt financieren (uit eigen geld, bij een bank of derde).

Op welke datum wordt de waarde van de bezittingen en schulden verdeeld?

Bij de beantwoording van deze vraag moet onderscheid worden gemaakt tussen de peildatum ten aanzien van de omvang van de gemeenschap en de peildatum ten aanzien van de waardering. De omvang van de gemeenschap wordt bepaald op de datum dat het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend. De waardering – dat is de datum waarop de waarde van de bezitting of schuld wordt bepaald – is in de regel de datum van feitelijke verdeling, tenzij de waarde na het indienen van het verzoek tot echtscheiding verandert als gevolg van een handeling of nalaten van een der partijen.

Onze experts op dit gebied

Onze advocaten en mediators vinden dat problemen voorkomen moeten worden en conflicten gebaat zijn bij een efficiënte oplossing.

“Onze advocaten en mediators lopen alle onderdelen rondom de scheiding zorgvuldig met u door”