Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Kinder- en partneralimentatie

Ook al bent u gescheiden: u blijft samen verantwoordelijk voor de kosten van de kinderen. Die kosten worden naar draagkracht verdeeld. Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de Tremanormen. Bij de berekening wordt er rekening gehouden met de behoefte van de kinderen , de zorgregeling en de hoogte van uw inkomen.

Ook bij co-ouderschap kan kinderalimentatie aan de orde zijn. Co-ouderschap betekent namelijk niet dat de kosten van de kinderen automatisch bij helfte worden verdeeld; het kan zijn dat de ene ouder kinderalimentatie aan de andere ouder betaalt. Ook in dit geval  wordt gekeken naar de draagkracht, die wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de ouders. Er zijn allerlei mogelijkheden en regels ten aanzien van de kinderalimentatie. Onze advocaten en mediators brengen de consequenties in beeld. Zo weet u precies waar u aan toe bent en kunt u op basis daarvan een beslissing nemen. Juist bij co-ouderschap of samengestelde gezinnen kan het bepalen van de kinderalimentatie ingewikkeld zijn. Wij hebben daarvoor specialisten in huis.

Side contactformulier

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Partneralimentatie

Vanaf 1 januari 2020 is de termijn voor het betalen van partneralimentatie gewijzigd. De partneralimentatieduur bedraagt sinds 1 januari 2020 maximaal de helft van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Er gelden een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel:

  1. Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan eindigt de partneralimentatie op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd bereikt;
  2. Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is geboren vóór of op 1 januari 1970, dan eindigt de partneralimentatie na 10 jaar;
  3. Als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren dan eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt.

Is tussen 1 juli 1994 en 1 januari 2020 de partneralimentatie vastgelegd.Dan gelden de volgende regels:

  • Hebben u en uw ex-partner samen kinderen? De partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar.
  • Hebben u en uw ex-partner geen kinderen en duurde het huwelijk langer dan 5 jaar? De partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar.
  • Hebben u en uw ex-partner geen kinderen en duurde het huwelijk korter dan 5 jaar? De partneralimentatie duurt net zolang als het huwelijk duurde.

Veel gestelde vragen

Wanneer heb ik recht op kinderalimentatie?

Beide ouders zijn verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van de kinderen. De hoogte van de eventueel te ontvangen kinderalimentatie is afhankelijk van het inkomen van u en uw ex-partner, de omgangsregeling en eventuele schulden. Onze advocaten en mediators maken voor u een alimentatieberekening.

Ik ga samenwonen met een nieuwe partner. Veranderd er iets in de kinderalimentatie?

Nee. In principe verandert er niets in de alimentatie. Het al dan niet samenwonen heeft geen invloed op de kinderalimentatie. Er is echter een grote tenzij: wanneer u kindgebonden budget ontving voor het samenwonen, zal deze na de samenwoning komen te vervallen of verlaagd worden. Dit verlaagt uw draagkracht en kan tot gevolg hebben dat u minder kunt bijdragen aan de kosten voor de kinderen.

Ik ga trouwen met een nieuwe partner. Verandert er iets in de kinderalimentatie?

Het antwoord is: Ja, dit kan veel veranderen. Wanneer uw kinderen bij u wonen of  u heeft co-ouderschap, dan wordt uw nieuwe echtgenoot ook verantwoordelijk voor de kosten van de kinderen. Onze specialisten kunnen voor u een nieuwe berekening opstellen.

Kan ik definitief afzien van kinder- of partneralimentatie?

U kunt niet definitief afzien van kinderalimentatie. De wet verbiedt dit. U kunt wel definitief afzien van partneralimentatie. In dat geval kunt u in slechts zeer uitzonderlijke omstandigheden alsnog om partneralimentatie vragen.

“Onze advocaten en mediators kijken zorgvuldig naar uw toekomstige financiële situatie, zodat u verzekerd wordt van een solide financiële basis”

Onze experts op dit gebied

Onze advocaten en mediators vinden dat problemen voorkomen moeten worden en conflicten gebaat zijn bij een efficiënte oplossing.