Arbeidsrecht en Uitkering

Advocaat arbeidsrecht voor werknemers

Heeft u vragen over een (dreigend) ontslag? Bent u het oneens met de aangeboden schadevergoeding bij ontslag? Zijn er problemen met de loondoorbetaling of andere problemen met de werkgever? Heeft u een nieuwe baan op het oog maar staat in uw arbeidscontract een non-concurrentiebeding? Schakel ons dan zo snel mogelijk in.

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op. Wij helpen u graag.

Contact opnemen

 

 • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
 • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Specialisten in arbeidsrecht voor werknemers

Onze advocaten zijn specialisten in arbeidsrecht. Bovendien weten wij alles van uitkeringen, waardoor wij u optimaal kunnen bijstaan bij ontslag. Daarnaast weten onze specialisten precies wat zij moeten doen als u een arbeidsconflict heeft door ziekte. Ook als u een probleem heeft met het UWV of uw gemeente over een uitkering of voorziening kunt u op ons rekenen. Onze advocaten hebben veel ervaringen met het voeren van procedures tegen het UWV of de gemeente.

Veel gestelde vragen

 • Kan mijn werkgever mij ontslaan wanneer ik een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heb?

  Wanneer er sprake is van een vast dienstverband (een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) kan uw werkgever u niet zomaar ontslaan. Afhankelijk van de ontslaggrond heeft uw werkgever een rechterlijke uitspraak dan wel toestemming van het UWV nodig. Let wel: uw werkgever kan u wel ontslaan wanneer u hem hiervoor een dringende reden geeft. Men noemt dit ook wel ontslag op staande voet.

 • Is mijn werkgever verplicht om een ontslagvergoeding te betaling wanneer hij mij ontslaat?

  In de meeste gevallen is dit inderdaad het geval. Volgens de wet is de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste vierentwintig maanden heeft geduurd en deze door de werkgever is opgezegd/ontbonden/niet wordt voortgezet. Voorts maakt een werknemer in sommige gevallen nog aanspraak op een billijke vergoeding

 • Krijg ik een WW-uitkering als ik ben ontslagen?

  Om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering, dient u aan verschillende vereisten te doen. Zo zal het UWV nagaan of u verzekerd werkloos bent, direct beschikbaar bent voor betaald werk, voldoet aan de gestelde wekeneis en niet verwijtbaar werkloos bent geworden. Onze advocaten kunnen voor u nagaan of u voldoet aan alle vereisten en in aanmerking komt voor een WW-uitkering.

 • Kan ik gedurende de proeftijd worden ontslagen?

  Gedurende de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst door ieder der partijen (u en uw werkgever) per direct worden opgezegd. Er geldt op dat moment nog geen opzegtermijn. Let wel: een proeftijd dient schriftelijk te zijn overeengekomen. Voorts zijn er strikte voorwaarden omtrent de duur van de proeftijd. Onze advocaten kunnen u hierover informeren.

 • Ik ben op staande voet ontslagen, wat nu?

  Ontslag op staande voet is een verregaande maatregel en moet om die reden aan strikte eisen voldoen. In de praktijk wordt de maatregel door werkgevers nog wel eens verkeerd toegepast. Het is dan ook belangrijk om bij ontslag op staande voet zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van onze advocaten zodat zij u kunnen bijstaan bij het aanvechten van het ontslag.

 • Mag mijn werkgever mijn salaris verlagen?

  Salaris is een primaire arbeidsvoorwaarde. Dit brengt met zich mee dat een werkgever de hoogte van het salaris niet zomaar eenzijdig mag wijzigen. In de regel heeft hij hiervoor de toestemming van de werknemer nodig. Let wel: in bepaalde situaties – zoals structurele ondermaatse prestaties – mag uw werkgever u de keuze tussen ontslag en salarisvermindering voorleggen.

 • Mag mijn werkgever een schuld met mijn salaris verrekenen?

  Alleen in een aantal specifieke gevallen mag uw werkgever tijdens de duur van het dienstverband bedragen met uw loon verrekenen. Let wel: in sommige gevallen is het mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Als uitgangspunt heeft echter te gelden dat verrekening met uw loon niet toegestaan is. Bovendien mag uw werkgever nooit verrekenen met dat deel van uw loon dat onder de zogenaamde beslagvrije voet valt. Dit is een bedrag dat overeenkomst met 90% van de bijstandsnorm. Onze advocaten kunnen u informeren over de (on)mogelijkheden van verrekening van uw salaris door uw werkgever.

 • Mijn werkgever betaalt mijn salaris niet, wat nu?

  Wanneer uw salaris niet wordt uitgekeerd kunt u het beste eerst contact opnemen met uw werkgever en aangeven dat u uw salaris niet ontvangen heeft. Mocht dit niet tot uitbetaling leiden, dan dient een (aangetekende) brief naar uw werkgever te worden gezonden waarin het verschuldigde loon (alsmede bijkomende rente) wordt gevorderd. Onze advocaten kunnen u bijstaan in een dergelijke kwestie en voor u een loonvordering opstellen. Wanneer betaling uitblijft, kunnen onze advocaten voor u een kortgedingprocedure aanhangig maken.

 • Moet mijn werkgever mijn salaris doorbetalen tijdens ziekte?

  Op grond van de wet behoudt u tijdens de eerste twee jaren ziekte 70% van uw salaris. Let wel: op dit uitgangspunt bestaan verschillende uitzonderingen. Onze advocaten kunnen u informeren over deze uitzonderen en nagaan of u aanspraak maakt op loondoorbetaling.

 • Wat moet ik doen bij discriminatie op de werkplek?

  Wanneer u het gevoel heeft dat uw werkgever of een collega u discrimineert, kunt u dit het beste uitspreken. Mocht u er niet uitkomen dan kunt het beste contact opnemen met een van onze advocaten aangezien het veelal lastig is om te bewijzen dat u bent gediscrimineerd.

"Onze advocaten weten alles van uitkeringen, waardoor zij u optimaal kunnen bijstaan bij ontslag en ziekte"