Erven van een ouder waar je geen contact meer mee hebt, kan dit?

Regelmatig krijgen wij de vraag of iemand kan erven van een ouder waarmee geen contact (meer) is. Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend. Ouders kunnen namelijk alleen hun kind onterven door een testament op te stellen. Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.

Wie zijn erfgenamen?

Als er geen testament is waarin de erfgenamen worden benoemd, bepaalt de wet dus wie de erfgenamen zijn. Dit heet ‘versterferfrecht’. De wet verdeelt de erfgenamen in vier groepen. Als er iemand in de eerste groep valt, zijn alleen personen uit de eerste groep erfgenaam. Als er niemand in de eerste groep valt, is de tweede groep aan de beurt, enzovoort. De groepen zijn:

    1. Partner, kinderen en hun afstammelingen.
    2. Ouders, broers, zussen en afstammelingen.
    3. Grootouders met hun (klein)kinderen, ooms, tantes, neven, nichten.
    4. Overgrootouders en hun afstammelingen.

De kinderen behoren tot de eerste groep en worden dus al eerste tot de nalatenschap geroepen. Dit geldt ook als er geen contact meer is tussen de overleden ouder en het kind; de wet maakt hierop geen uitzondering.

Onterven

Als ouder kun je besluiten één van de kinderen te onterven. In Nederland is het alleen in een testament mogelijk om een erfgenaam te onterven. In dat geval is het kind geen erfgenaam meer maar legitimaris. Een kind maakt dan, ondanks dat hij of zij onterfd is, toch aanspraak op een bepaald deel van de nalatenschap. Dit deel wordt de legitieme portie genoemd (dit bestaat alleen uit geld; je kunt geen spullen erven als je onterfd bent). Het onterfde kind dient binnen vijf jaar na het overlijden een beroep te doen op de legitieme portie.

De hoogte van de legitieme portie is afhankelijk van de omvang van de zogenoemde legitimaire massa. Dit zijn niet alleen alle bezittingen en schulden van de overleden ouder, maar ook schenkingen die in de jaren voor het overlijden zijn gedaan. Schenkingen aan derden, bijvoorbeeld aan goede doelen, tellen mee in de berekening tot vijf jaar voor het overlijden. Schenkingen aan andere kinderen tellen mee zonder vaste terugkijkdatum.

Afzien van deze aanspraken

Het kan voorkomen dat een kind zelf de wens heeft om geen aanspraak te maken op het erfdeel of de legitieme portie. Wanneer een kind erfgenaam is, zal hij de erfenis moeten verwerpen. Dit kan door het afleggen van een verklaring tot verwerping bij de griffie van de rechtbank. Het onterfde kind kan ervoor kiezen om geen beroep te doen op de legitieme portie.

Contact

Heeft u vragen over een erfenis of een legitieme portie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op via 077 356 11 00. Wij helpen u dan graag verder!

Download de gratis whitepaper over erfrecht

Meer over dit onderwerp

Succes in de rechtbank

Onze advocaat-mediator mr. Sien Smeets had vorige week een drukke week. Maar liefst acht zittingen stonden in haar agenda, waaronder …

Lees verder

Wist u dat Het Wetshuys landelijk opereert?

Het Wetshuys Advocaten en Mediators B.V. heeft haar oorsprong in het Limburgse Venlo, aan de grens met Duitsland. Later opende …

Lees verder

Erfrecht in de praktijk

Onze advocaat-mediator en erfrechtspecialist mr. Sien Smeets rondde vorige week een interessant erfrechtelijk dossier naar tevredenheid van de cliënten af, …

Lees verder