Een echtscheiding aanvragen, hoe gaat dat?

Scheiden betekent altijd verdriet. Toch kan het moment komen dat het besluit toch valt. Het kan niet meer langer. Dit is het begin van een hectische periode van afscheid nemen van het huwelijk, waarin veel zaken geregeld moeten worden. Fijn als er dan duidelijkheid is over welke stappen te zetten zijn. Wij weten dat mensen duidelijkheid nodig hebben om een nieuwe start te kunnen maken. Daarom zet onze jurist Ilona Hendrikx hieronder kort en bondig uiteen hoe een scheidingsprocedure verloopt.

Indien u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft en u wenst te scheiden heeft u eigenlijk altijd een advocaat nodig. Dit is alleen anders bij een geregistreerd partnerschap zonder kinderen. De advocaat zal middels een echtscheidingsverzoekschrift de echtscheiding aanvragen bij de rechtbank. Het is mogelijk om een eenzijdig echtscheidingsverzoekschrift of een gezamenlijk echtscheidingsverzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Hieronder zal ik de verschillen uitleggen.

Eenzijdig echtscheidingsverzoek

De advocaat zal een aantal zaken met u bespreken die geregeld dienen te worden bij een echtscheiding. Hierbij valt te denken aan het verdelen van bezittingen/vermogen, wat er met de echtelijke woning dient te gebeuren, afspraken ten aanzien van de kinderen, partner-/ of kinderalimentatie, verdeling van pensioen. De advocaat zal de besproken wensen in een echtscheidingsverzoekschrift vervaardigen en deze indienen bij de rechtbank. De ex-partner wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld om – eveneens met tussenkomst van een advocaat – een verweerschrift in te dienen bij de rechtbank. Afhankelijk van hetgeen partijen in hun verzoek- c.q. verweerschrift hebben vermeld, bepaalt de rechtbank of er al dan niet een zitting wordt gepland. Uiteindelijk zal de rechtbank een beschikking wijzen, waarin de echtscheiding wordt uitgesproken. Hiermee is de echtscheiding echter nog niet definitief. De echtscheidingsbeschikking dient nadien te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf het tijdstip van de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand is de echtscheiding definitief.

De hierboven genoemde procedure kan tijdrovend zijn. Bovendien bestaat de kans – doordat er twee advocaten zijn die standpunten uitwisselen – dat de verhoudingen tussen u en uw partner verslechteren. Zodoende heeft het vaak de voorkeur om samen een verzoek tot echtscheiding in te dienen. Bij ons kantoor doet u dat door tussenkomst van een familiemediator. Hieronder zal ik uitleggen hoe dat werkt. Wanneer mediation niet mogelijk is, dienen wij voor u een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding in en is ons doel: het beste resultaat voor u en uw eventuele kinderen.

Gezamenlijk echtscheidingsverzoek

Op het moment dat beide partners bereid zijn om in onderling overleg afspraken te maken over de gevolgen van hun echtscheiding is het mogelijk om een advocaat-mediator in te schakelen. Tijdens gezamenlijke mediationbijeenkomst(en) zullen de wensen van beide partijen worden besproken. De afspraken die partijen maken ten aanzien van hun huwelijkse vermogen worden in een zogenoemd ‘echtscheidingsconvenant’ opgenomen. De afspraken ten aanzien van de kinderen worden in en zogenoemd ‘ouderschapsplan’ opgenomen. Nadat partijen overeenstemming hebben bereikt zal de advocaat-mediator een gezamenlijk echtscheidingsverzoekschrift indienen bij de rechtbank. Hierin wordt verzocht om de echtscheiding uit te spreken en de afspraken die partijen in het echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan zijn overeengekomen op te nemen in de beschikking. De rechtbank zal zonder het plannen van een zitting een beschikking wijzen. Ook hier geldt eveneens dat de echtscheidingsbeschikking dient te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, waarna de echtscheiding definitief is.

Het voordeel van het gezamenlijk indienen van het verzoek tot echtscheiding is dat de kosten vaak laag blijven, doordat er slechts een mediator nodig is, in plaats van twee advocaten. Daarbij blijven de verhoudingen tussen de echtgenoten vaak goed, wat uiteraard ten goede komt aan de kinderen.

Contact

Mocht u besloten hebben dat er geen andere oplossing is dan te scheiden, neem dan contact op met ons kantoor. Binnen ons kantoor zijn zowel advocaten als mediators werkzaam die u kunnen adviseren en begeleiden tijdens uw echtscheiding en met u kunnen bekijken welke vorm van echtscheiding het beste bij uw situatie past. Onze advocaten en mediators staan erom bekend extra aandacht te hebben voor de emoties die een scheiding met zich meebrengt. Tevens wordt uitgebreid stilgestaan bij de belangen voor de kinderen.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, neem dan contact op via 077 – 356 1100 of via e-mail advocaten@hetwetshuys.nl.

Meer over dit onderwerp

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad …

Lees verder

Artikel Informatiekrant | 15 jaar ouderschapsplan: een uitkomst

Vanuit de sociale gedachte; rechtshulp moet voor iedereen toegankelijk zijn, startten Sien Smeets en Petra van Enckevort in 2007 hun …

Lees verder