Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad voor de Kinderbescherming het gezag over hun kind wil beëindigen gratis onafhankelijke rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat krijgen. Op die manier hebben ouders de mogelijkheid om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen tijdens de rechtszaak. Deze pilot loopt tot juli 2024. Hierover schreven wij eerder een blog.

Met ingang van 1 oktober 2023 is besloten deze proef uit te breiden. Dat heeft tot gevolg dat ouders met gezag, die geconfronteerd worden met een procedure waarbij de overheid het kind uit huis wil laten plaatsen (meestal geïnitieerd door de Raad voor de Kinderbescherming of Jeugdzorg), vanaf 1 oktober jl. recht hebben op gratis rechtsbijstand van een advocaat die gespecialiseerd is in personen- en familierecht en/of jeugdrecht.

Als een eerste verzoek tot (spoed)uithuisplaatsing bij de rechtbank wordt ingediend, wordt door de rechtbank een gespecialiseerde advocaat aangewezen. Dit kan een advocaat zijn die bij de Raad voor Rechtsbijstand heeft gemeld deel te willen nemen aan deze pilot. Maar het is ook mogelijk dat de ouders een voorkeursadvocaat hebben. Voorwaarde voor het aandragen van een voorkeursadvocaat bij deze pilot is dat deze advocaat bij de Raad voor Rechtsbijstand moet zijn ingeschreven voor de specialisatie civiel jeugdrecht of voor de specialisatie personen- en familierecht. 

Mocht u met een verzoek tot gezagsbeëindiging of een eerste verzoek tot (spoed)uithuisplaatsing geconfronteerd worden, kunt u contact opnemen met ons kantoor. Onze advocaten die gespecialiseerd zijn in jeugdrecht en/of personen- en familierecht, kunnen aangedragen worden als voorkeursadvocaat. Zij hebben inmiddels al de eerste zaken conform de pilot behandeld en daarnaast veel ervaring met zaken over ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP). Ook wanneer u het eens bent met de OTS of UHP is het zinvol om een advocaat in te schakelen. Het kan zijn dat uw ex-partner het niet eens is met de OTS of de UHP, zodat de advocaat kan inzetten op toekenning van het verzoek. Vraagt u ons gerust om een eerlijk advies.

Meer over dit onderwerp

Dubbele achternaam voor kinderen

Vanaf 1 januari 2024 hebben er weer enkele veranderingen in de wet plaatsgevonden. Eén van die veranderingen is de mogelijkheid …

Lees verder

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad …

Lees verder