Psychische mishandeling strafbaar?

Er zijn verschillende vormen van mishandeling. Er is binnen onze samenleving met name veel aandacht voor fysieke (ofwel: lichamelijke) mishandeling. Fysieke mishandeling is strafbaar gesteld in de wet, maar hoe zit dit nu met psychische of emotionele mishandeling?

Van psychische mishandeling is bijvoorbeeld sprake als iemand een ander persoon regelmatig uitscheldt, kleineert, vernedert of opzettelijk bang maakt. Psychische mishandeling kan overal voorkomen; in huiselijke kring, op het werk, op school etc. Langdurige en herhaalde psychische mishandeling levert grote spanningen op en kan leiden tot psychische klachten.

Huidige wetgeving

De wet heeft in artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht (WvSr) mishandeling strafbaar gesteld. Er wordt in dit artikel geen nadere definitie van ‘mishandeling’ gegeven. Uit de rechtspraak volgt echter dat onder mishandeling wordt verstaan: ‘het opzettelijk toebrengen van lichaamspijn of lichamelijk letsel’. Psychische mishandeling wordt niet expliciet genoemd en is dus niet uitdrukkelijk strafbaar gesteld.

In de praktijk

In de praktijk komt het echter wel voor dat een verdachte wordt veroordeeld voor psychische mishandeling. Op grond van de rechtspraak zou psychische mishandeling kunnen vallen onder het vierde lid van artikel 300 WvSr. Dit artikellid luidt als volgt: “Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid”. Of er daadwerkelijk sprake is van psychische mishandeling komt aan op de omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de gedragingen en de omstandigheden waaronder deze is verricht of is gemaakt. Dus niet iedere kleinerende- of denigrerende handeling of opmerking wordt als mishandeling gezien in de zin van artikel 300 WvSr.

Psychische mishandeling is dus tot op heden nog niet expliciet strafbaar gesteld in de Nederlandse wetgeving. Echter, op grond van de rechtspraak kan een verdachte daarvoor wel veroordeeld worden. Als u slachtoffer bent van psychische mishandeling kan het dus de moeite waard zijn om daarvan aangifte bij de politie te doen.

Contact

Heeft u nog vragen over het voorgaande. Onze advocaten staan u graag te woord. Via onze website, e-mail of telefoon kunt u contact met ons opnemen.

Meer over dit onderwerp

Het Jeugdzorgdossier

Als jij of je kind in aanraking komt met jeugdzorg is dat vaak in het kader van een zogenaamde ondertoezichtstelling. …

Lees verder

Uitspraak Hof: Privacy in de jeugdhulp

De veiligheid van kinderen staat voorop. Daarover is iedereen het eens. Om die veiligheid zoveel mogelijk te borgen heeft de …

Lees verder

Mijn ex houdt zich niet aan het ouderschapsplan. Wat nu?

Na een scheiding is het tijd voor een nieuwe start. Wanneer beide ouders apart wonen, zullen zij uitvoering moeten gaan …

Lees verder