Doxing strafbaar per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 is doxing strafbaar. Doxing komt veel voor en heeft vaak grote impact op de slachtoffers. Wat is doxing en welke straf kun je hiervoor krijgen? Je leest het in onze nieuwe blog.

Wat is doxing?

Doxing is het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden, oftewel iemands persoonsgegevens delen met de bedoeling om te intimideren.

Wat kun je doen bij doxing?

Wanneer je slachtoffer bent van doxing kun je aangifte doen bij de politie. Er is sprake van doxing wanneer iemand kwaadwillend persoonlijke gegevens, privéinformatie of beelden over bijvoorbeeld familieleden of vrienden online of in appgroepen deelt met als doel om dit verder te verspreiden of iemand te intimideren/bang te maken. Doxing raakt slachtoffers en naasten in de privésfeer.

Als slachtoffer kun je vanaf nu gerichter hulp krijgen bij het verwijderen van gegevens, bijvoorbeeld via HelpWanted of door een bevel van de officier van justitie. Wanneer privégegevens op internet blijven staan, voel je je als slachtoffer mogelijk niet meer veilig thuis of kun je je werk niet meer normaal uitoefenen.

Daders kunnen vanaf nu makkelijker vervolgd en bestraft worden. De politie en het OM kunnen direct na de aangifte een opsporingsonderzoek starten. Voorheen kon dit alleen als er ook andere strafbare feiten, zoals bedreiging, waren gepleegd.

Maximale straf

Doxing is strafbaar als er sprake is van opzet. Voor doxing staat maximaal twee jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 22.500,-. Wanneer doxing gericht is tegen personen met een specifiek beroep kan de maximale gevangenisstraf met een derde worden verhoogd.

Contact

Onze strafrechtadvocaten kunnen je helpen bij doxing. Heb jij met doxing te maken of heb je een andere vraag omtrent doxing? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Meer over dit onderwerp

Doxing strafbaar per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 is doxing strafbaar. Doxing komt veel voor en heeft vaak grote impact op de slachtoffers. Wat …

Lees verder

De ontbiedingsbrief bij een minderjarige verdachte

Een minderjarige verdachte kan in sommige gevallen worden aangehouden voor een strafbaar feit. De politie kan er echter ook voor …

Lees verder

Advocaat in het verkeer

Onze strafrechtadvocaat mr. Janine Engels stond de afgelopen tijd meerdere cliënten bij in diverse verkeerszaken. Het ging hierbij onder andere …

Lees verder