Strafrecht

Bent u aangehouden? Uitgenodigd voor verhoor door de politie? Heeft u een doorzoeking gehad? Een dagvaarding ontvangen? Of misschien een transactievoorstel of een strafbeschikking? Of is uw rijbewijs ingevorderd?

In al deze gevallen kunnen er ingrijpende gevolgen voor u zijn. Het is daarom verstandig om zo snel mogelijk een deskundige strafrecht advocaat in te schakelen. Onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten hebben dé juridische kennis en ervaring in huis om u de best mogelijke verdediging te bieden! Ook voor de navolgende onderwerpen kunt u bij ons kantoor terecht: schadevergoeding na vrijspraak, beslagleggingen in het strafrecht, inbeslagname van goederen, vordering benadeelde partij en ontnemingsvorderingen, ten uitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, bijstand tijdens het politieverhoor, DNA-afname na veroordeling en de verklaring omtrent gedrag (VOG).

In Venlo kunt u binnenlopen zonder afspraak. Van maandag tot en met vrijdag houden wij een gratis inloopspreekuur tussen 15:00 uur en 16:30 uur. Komt u liever op een ander tijdstip? Of geeft u de voorkeur aan onze locatie in Venray of Boxmeer? Maak dan een afspraak met ons.

Contact opnemen

 • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
 • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Deskundige strafrecht advocaten

Wij hebben gespecialiseerde kennis van het strafrecht. Alleen een gespecialiseerde strafrecht advocaat heeft de juridische kennis en ervaring in huis om u zo goed mogelijk bij te staan en te voorzien van advies. De belangen in strafzaken zijn immens groot. Onze strafrechtadvocaten staan garant voor een gedegen verdediging.

In Venlo kunt u binnenlopen zonder afspraak. Van maandag tot en met vrijdag houden wij spreekuur tussen 15.00 en 16.30 uur. Komt u liever op een ander tijdstip? Of geeft u de voorkeur aan onze locatie in Venray? Maak dan even een afspraak met ons.

Maak een afspraak

Veel gestelde vragen

 • Ik heb een dagvaarding ontvangen, wat nu?

  Middels de dagvaarding wordt u opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Op deze dagvaarding vindt u dan ook de datum en het tijdstip van de zitting, het soort rechter, de locatie van de rechtbank en de zogenoemde ‘tenlastelegging’. In deze tenlastelegging vindt u een concrete omschrijving waarvan u verdacht wordt. De dagvaarding moet duidelijk en begrijpelijk zijn, niet innerlijk tegenstrijdig en voldoende feitelijk.

  U doet er verstandig aan zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de dagvaarding contact op te nemen met onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten zodat wij voldoende tijd hebben om uw verdediging gedegen voor te bereiden. Uw mening en wensen zijn ook in dit kader voor ons van groot belang.

  Wist je dat: ‘Op of omstreeks’ een paar dagen voor of een paar dagen na een bepaalde datum betekent.

 • Ben ik verplicht om te verschijnen tijdens de terechtzitting?

  Verdachte: In principe bent u in Nederland niet verplicht om als verdachte te verschijnen tijdens de behandeling van uw strafzaak. In bijzondere gevallen kan de rechter dit echter wel eisen. Ook is het mogelijk enkel uw advocaat naar de zitting te sturen. Let op dat indien zowel u als uw advocaat niet op de zitting verschijnt u ook geen verweer kunt voeren. In sommige gevallen is dit dan ook hoogst onverstandig.

  Getuige: Als u een oproep heeft gekregen om een verklaring af te leggen als getuige bij de rechtbank of bij de politie dan bent u verplicht om hieraan mee te werken. Als u geen geldige reden heeft om weg te blijven kan de politie u komen ophalen.

 • Hoe verloopt de terechtzitting in mijn strafzaak?

  De zitting wordt uitgeroepen door de bode. Vervolgens zal de Officier van Justitie de zaak voordragen en aangeven van welke strafbare feiten u wordt verdacht. Daaropvolgend zal de rechtbank vragen stellen aan u. Ook de Officier van Justitie en uw advocaat kunnen vragen stellen indien nodig. De Officier van Justitie zal vervolgens een requisitoir houden (met daarin een eis), waarna uw advocaat uw verdediging zal voeren (pleidooi zal houden). Vervolgens kan hierop nog een reactie van de Officier van Justitie volgen. U krijgt als verdachte altijd het laatste woord. De rechter sluit daarna de zitting en doet uitspraak (politierechter) of stelt een datum vast voor de uitspraak (meervoudige kamer). Andere mogelijkheid is dat de rechtbank de zaak aanhoudt voor nader onderzoek.

 • Mag ik mijn familie meenemen naar de terechtzitting?

  Een terechtzitting is in principe openbaar. Dit houdt in dat u familie (of bekenden) mag meenemen wanneer u dit wilt. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter echter besluiten om de zaak zonder publiek te behandelen, doch dit komt weinig voor.

  Let wel: terechtzittingen voor de kinderrechter zijn niet openbaar. Tenzij u wettelijk vertegenwoordiger bent, kunt u een dergelijke terechtzitting aldus niet bijwonen.

 • Wat houdt een voorwaardelijke straf in?

  Een voorwaardelijke straf wordt enkel ten uitvoer wordt gelegd indien u in de aan de veroordeling gekoppelde proeftijd (meestal twee jaren) opnieuw een strafbaar feit pleegt, of wanneer u zich niet aan een bijzondere voorwaarde houdt, die de rechtbank heeft gesteld. In dat geval kan de Officier van Justitie de voorwaardelijke straf ten uitvoer leggen (hij dient de tenuitvoerlegging aan de rechtbank te verzoeken). Indien u de voorwaarden niet overtreedt, merkt u van de voorwaardelijke straf niets.

 • Gaat de door de strafrechter opgelegde straf direct in?

  Dat hangt ervan af. Indien u de uitspraak in vrijheid heeft afgewacht, zal de straf niet direct ingaan. Indien u geen hoger beroep instelt, zal de straf onherroepelijk (definitief) worden zodra de beroepstermijn van veertien dagen is afgelopen. Doorgaans duurt het dan nog wel enige tijd alvorens u een oproeping krijgt voor het ondergaan van bijvoorbeeld een werkstraf of een gevangenisstraf. Indien u op zitting afstand doet van het recht op hoger beroep (en de Officier van Justitie bijvoorbeeld ook) zal de uitspraak direct definitief zijn. Doorgaans zal u ook dan pas later een oproeping krijgen om uw straf te ondergaan.

  Indien u in hechtenis zit, zal de straf direct ten uitvoer worden gelegd en zult u in principe in hechtenis blijven totdat de rechter in hoger beroep over uw zaak heeft geoordeeld. Wel zal tussentijds het Gerechtshof over uw detentie oordelen. Bezien wordt dan of er redenen zijn om u te schorsen.

  Onze advocaten kunnen u in uw strafzaak tijdig informeren over een eventuele strafoplegging door de rechter alsmede over de gevolgen daarvan.

 • Wat als ik het niet eens ben met de uitspraak van de strafrechter?

  Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de strafrechter kunt u in appel gaan. Let wel: ‘appelleren is riskeren’. Het kan zo zijn dat u in hoger beroep een hogere straf krijgt opgelegd. In dat kader doet u er verstandig aan om u goed te laten voorlichten door een van onze strafrechtadvocaten.

 • Krijg ik een strafblad wanneer ik word veroordeeld?

  Elke veroordeling wordt genoteerd op uw Justitiële Documentatie (in het dagelijks taalgebruik ook wel ‘strafblad’ genoemd). Dit is een register waarin alle uitspraken van rechtbanken maar ook transacties van het Openbaar Ministerie worden genoteerd. Ook zijn vrijspraken en sepots in dit register terug te vinden.

  Voor sommige beroepen heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Deze verklaring noemt men vaak een verklaring van goed gedrag. Indien u een verklaring van goed gedrag nodig heeft voor een baan, wordt gekeken naar uw Justitiële Documentatie. Dit wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie. Niet elk feit zal leiden tot weigering van een verklaring omtrent goed gedrag. Dit is namelijk afhankelijk van het beroep waarvoor u deze verklaring nodig heeft en voor de zwaarte en het soort strafbaar feit. Daarnaast is het afhankelijk van het doel van de aanvraag, dus wat voor werk u wilt gaan doen, hoe lang er terug gekeken zal worden.

  Indien een verklaring van goed gedrag niet wordt afgegeven is het mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Dit kan binnen 6 weken. Onze advocaten kunnen u uitleggen hoe de VOG-wetgeving in elkaar steekt en bezwaar voor u opstellen.

 • Hoe gaat een strafzitting in hoger beroep in zijn werk?

  Een strafzitting in hoger beroep dient voor het Gerechtshof en gaat vrijwel hetzelfde als een zitting voor de Rechtbank. De zaak wordt als het ware 'overgedaan'. De Officier van Justitie wordt de 'Advocaat-Generaal' genoemd en de rechters 'raadsheren'.

  Wel gelden een aantal afwijkende voorschriften, zoals voor het horen van getuigen. Zij kunnen worden geweigerd als ze reeds in eerste aanleg bij de rechtbank zijn gehoord. Voorts bent u in sommige gevallen verplicht om binnen twee weken na het instellen van hoger beroep bezwaren tegen het vonnis van de rechtbank ik te dienen. ingediend. Doet u dit niet, dan wordt u niet-ontvankelijk verklaard.

 • Ben ik verplicht om mee te werken aan een bevel tot het afgeven van DNA-materiaal?

  Wanneer u bent veroordeeld voor een strafbaar feit kan DNA materiaal bij u worden afgenomen. U ontvangt dan een bevel van de Officier van Justitie. Het afgenomen DNA-materiaal wordt ingezonden om een zogenaamd DNA-profiel te maken. Dit profiel wordt vervolgens in de DNA-databank opgenomen.

  U bent verplicht aan een bevel tot afname mee te werken. Wel kunt u binnen twee weken na afname van het materiaal bezwaar maken. Wij kunnen u hierin bijstaan. Hangende uw bezwaar zal geen profiel worden opgemaakt. Indien uw bezwaar wordt afgewezen wordt alsnog een profiel gemaakt en in de databank opgenomen.

 • Wat is een TUL?

  Een TUL is een vordering tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf. Indien u zich binnen de proeftijd niet aan de voorwaarden houdt, zal de Officier van Justitie vorderen het voorwaardelijke gedeelte van de opgelegde straf ten uitvoer te mogen leggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet uitvoeren van een (volledige) taakstraf of het zich onttrekken aan reclasseringstoezicht. De rechter neemt hierover een beslissing, waarvoor altijd een zitting wordt gepland. Tegen de vordering TUL kunnen tegenargumenten worden aangevoerd.

 • Ik ben vrijgesproken, kan ik een schadevergoeding krijgen?

  Bij vrijspraak heeft u in beginsel recht op een schadevergoeding, mits de strafzaak is geëindigd zonder oplegging van een straf of maatregel. Deze schadevergoeding kan bestaan uit immateriële schadevergoeding voor de tijd dat u onschuldig heeft vastgezeten, inkomstenderving, reiskostenvergoeding, parkeerkosten en vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand. Het hangt er hierbij echter wel vanaf hoe lang u heeft vastgezeten.

  Een verzoek tot schadevergoeding kunt u in beginsel zelf indienen bij de rechtbank maar u doet er verstandig aan een uitvoerig en gemotiveerd verzoek op te laten stellen door een advocaat.

"De belangen in strafzaken zijn immens groot. Onze strafrechtadvocaten staan garant voor een gedegen verdediging"