Strafrecht advocaat

Deskundige strafrecht advocaten

Bent u aangehouden? Uitgenodigd voor verhoor door de politie? Heeft u een doorzoeking gehad? Een dagvaarding ontvangen? Of misschien een transactievoorstel of een strafbeschikking? Of is uw rijbewijs ingevorderd?

In al deze gevallen kunnen er voor u ingrijpende gevolgen zijn. Het is daarom verstandig om zo snel mogelijk een deskundige strafrecht advocaat in te schakelen. Het Wetshuys Advocaten in Venlo en Venray helpt u daar graag bij. Wilt u meer informatie of wilt u graag een afspraak maken? Neemt u dan gerust contact met ons op:

Contact opnemen

 

 • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
 • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Specialistische strafrecht advocaten

Wij hebben gespecialiseerde kennis van het strafrecht. Alleen een gespecialiseerde strafrecht advocaat heeft de juridische kennis en ervaring in huis om u zo goed mogelijk bij te staan en te voorzien van advies. De belangen in strafzaken zijn immens groot. Onze strafrechtadvocaten staan garant voor een gedegen verdediging.

In Venlo kunt u binnenlopen zonder afspraak. Van maandag tot en met vrijdag houden wij spreekuur tussen 15.00 en 16.30 uur. Komt u liever op een ander tijdstip? Of geeft u de voorkeur aan onze locatie in Venray? Maak dan even een afspraak met ons.

Maak een afspraak

Veel gestelde vragen

 • Ik heb een dagvaarding ontvangen, wat nu?

  Middels de dagvaarding wordt u opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. In de dagvaarding is een tenlastelegging opgenomen waaruit volgt van welk strafbaar feit u wordt verdacht. U doet er verstandig aan om zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de dagvaarding contact op te nemen met een van onze advocaten, zodat zij voor u een gedegen verdediging kunnen voorbereiden.

 • Ben ik verplicht om te verschijnen tijdens de terechtzitting?

  In principe bent u niet verplicht om te verschijnen tijdens de terechtzitting. In sommige gevallen kan de rechtbank uw aanwezigheid echter eisen. Let wel: niet verschijnen brengt een risico met zich mee, aangezien u in dat geval geen verweer kan voeren. Het is dan ook van belang dit van tevoren door te spreken met een van onze advocaten.

 • Hoe verloopt de terechtzitting in mijn strafzaak?

  De zitting wordt uitgeroepen door de bode. Vervolgens zal de Officier van Justitie de zaak voordragen en aangeven van welke strafbare feiten u wordt verdacht. Daaropvolgend zal de rechtbank vragen stellen aan u. Ook de Officier van Justitie en uw advocaat kunnen vragen stellen indien nodig. De Officier van Justitie zal vervolgens een requisitoir houden (met daarin een eis), waarna uw advocaat uw verdediging zal voeren (pleidooi zal houden). Vervolgens kan hierop nog een reactie van de Officier van Justitie volgen. U krijgt als verdachte altijd het laatste woord. De rechter sluit daarna de zitting en doet uitspraak (politierechter) of stelt een datum vast voor de uitspraak (meervoudige kamer). Andere mogelijkheid is dat de rechtbank de zaak aanhoudt voor nader onderzoek.

 • Mag ik mijn familie meenemen naar de terechtzitting?

  Een terechtzitting is in principe openbaar. Dit houdt in dat u familie (of bekenden) mag meenemen wanneer u dit wilt. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter echter besluiten om de zaak zonder publiek te behandelen, doch dit komt weinig voor.

  Let wel: terechtzittingen voor de kinderrechter zijn niet openbaar. Tenzij u wettelijk vertegenwoordiger bent, kunt u een dergelijke terechtzitting aldus niet bijwonen.

 • Wat houdt een voorwaardelijke straf in?

  Een voorwaardelijke straf wordt enkel ten uitvoer wordt gelegd indien u in de aan de veroordeling gekoppelde proeftijd (meestal twee jaren) opnieuw een strafbaar feit pleegt, of wanneer u zich niet aan een bijzondere voorwaarde houdt, die de rechtbank heeft gesteld. In dat geval kan de Officier van Justitie de voorwaardelijke straf ten uitvoer leggen (hij dient de tenuitvoerlegging aan de rechtbank te verzoeken). Indien u de voorwaarden niet overtreedt, merkt u van de voorwaardelijke straf niets.

 • Gaat de door de strafrechter opgelegde straf direct in?

  Dat hangt ervan af. Indien u de uitspraak in vrijheid heeft afgewacht, zal de straf niet direct ingaan. Indien u geen hoger beroep instelt, zal de straf onherroepelijk (definitief) worden zodra de beroepstermijn van veertien dagen is afgelopen. Doorgaans duurt het dan nog wel enige tijd alvorens u een oproeping krijgt voor het ondergaan van bijvoorbeeld een werkstraf of een gevangenisstraf. Indien u op zitting afstand doet van het recht op hoger beroep (en de Officier van Justitie bijvoorbeeld ook) zal de uitspraak direct definitief zijn. Doorgaans zal u ook dan pas later een oproeping krijgen om uw straf te ondergaan.

  Indien u in hechtenis zit, zal de straf direct ten uitvoer worden gelegd en zult u in principe in hechtenis blijven totdat de rechter in hoger beroep over uw zaak heeft geoordeeld. Wel zal tussentijds het Gerechtshof over uw detentie oordelen. Bezien wordt dan of er redenen zijn om u te schorsen.

  Onze advocaten kunnen u in uw strafzaak tijdig informeren over een eventuele strafoplegging door de rechter alsmede over de gevolgen daarvan.

 • Wat als ik het niet eens ben met de uitspraak van de strafrechter?

  Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de strafrechter kunt u in appel gaan. Let wel: ‘appelleren is riskeren’. Het kan zo zijn dat u in hoger beroep een hogere straf krijgt opgelegd. In dat kader doet u er verstandig aan om u goed te laten voorlichten door een van onze strafrechtadvocaten.

 • Krijg ik een strafblad wanneer ik word veroordeeld?

  Elke veroordeling wordt genoteerd op uw Justitiële Documentatie. Dit is een register waar alle uitspraken van rechtbanken, maar ook transacties van de Officier van Justitie op worden genoteerd. Ook vrijspraken treft u hierop aan.

  Indien u een verklaring van goed gedrag nodig heeft, wordt gekeken onder andere naar uw Justitiële Documentatie. Dit wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie. Als u de verklaring nodig heeft voor een baan, zal worden gekeken of uw documentatie zich daarmee verhoudt: niet elk feit zal leiden tot weigering van een verklaring omtrent goed gedrag. Voorts wordt doorgaans maar een bepaald aantal jaren teruggekeken.

 • Hoe gaat een strafzitting in hoger beroep in zijn werk?

  Een strafzitting in hoger beroep dient voor het Gerechtshof en gaat vrijwel hetzelfde als een zitting voor de Rechtbank. De zaak wordt als het ware 'overgedaan'. De Officier van Justitie wordt de 'Advocaat-Generaal' genoemd en de rechters 'raadsheren'.

  Wel gelden een aantal afwijkende voorschriften, zoals voor het horen van getuigen. Zij kunnen worden geweigerd als ze reeds in eerste aanleg bij de rechtbank zijn gehoord. Voorts bent u in sommige gevallen verplicht om binnen twee weken na het instellen van hoger beroep bezwaren tegen het vonnis van de rechtbank ik te dienen. ingediend. Doet u dit niet, dan wordt u niet-ontvankelijk verklaard.

 • Ben ik verplicht om mee te werken aan een bevel tot het afgeven van DNA-materiaal?

  Wanneer u bent veroordeeld voor een strafbaar feit kan DNA materiaal bij u worden afgenomen. U ontvangt dan een bevel van de Officier van Justitie. Het afgenomen DNA-materiaal wordt ingezonden om een zogenaamd DNA-profiel te maken. Dit profiel wordt vervolgens in de DNA-databank opgenomen.

  U bent verplicht aan een bevel tot afname mee te werken. Wel kunt u binnen twee weken na afname van het materiaal bezwaar maken. Wij kunnen u hierin bijstaan. Hangende uw bezwaar zal geen profiel worden opgemaakt. Indien uw bezwaar wordt afgewezen wordt alsnog een profiel gemaakt en in de databank opgenomen.

"De belangen in strafzaken zijn immens groot. Onze strafrechtadvocaten staan garant voor een gedegen verdediging"