De nieuwe Pensioenwet

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Met deze nieuwe pensioenwet gaat de manier waarop het pensioen wordt opgebouwd veranderen.[1] In deze blog wordt op hoofdlijnen uitgelegd wat er gaat wijzigen, en wat dit voor u betekent.

Een verbetering van het huidige pensioenstelsel

Het doel van de nieuwe wet is om een duidelijkere en persoonlijkere pensioenopbouw te creëren. Met het nieuwe pensioenstelsel gaat iedereen pensioen opbouwen via de zogenoemde ‘premieregeling’. In het pensioenstelsel komt vast te staan hoeveel premie u en uw werkgever inleggen om uw pensioen op te bouwen. Hierdoor wordt inzichtelijk hoeveel premie er is ingelegd en hoeveel eigen vermogen is opgebouwd.

Daarnaast kan uw pensioen sneller stijgen. Met het nieuwe pensioenstelsel beweegt de hoogte van de opbouw van uw pensioen mee met de ontwikkelingen in de economie.

Tot slot sluit het pensioen beter aan bij de huidige manier van werken. Mensen wisselen namelijk steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. Bouwt u geen pensioen meer op via een werkgever of krijgt u een andere pensioenregeling? Dan ziet u straks beter wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Ook de regels voor het nabestaandenpensioen worden duidelijker en gelden voor alle pensioenuitvoerders.

Wat blijft er gelden?

Het pensioenstelsel blijft in hoofdlijnen hetzelfde. Vanaf het bereiken van uw pensioenleeftijd ontvangt u AOW van de overheid. Daarnaast bouwt u pensioen op. In beginsel gaat dit via uw werkgever. Wanneer u zzp-er bent of uw werkgever heeft geen pensioenvoorziening, dient u zelf iets te regelen. U ontvangt dit pensioen zolang u leeft. Indien u overlijdt, ontvangt uw partner uw pensioen.

Wat verandert er?

Persoonlijke pensioenpot

In het oude pensioenstelsel betaalt iedereen hetzelfde percentage aan pensioenpremie. Alle ingelegde premies komen in één pot terecht en worden door het pensioenfonds belegd. Het rendement over deze ingelegde bedragen wordt verdeeld over alle werknemers. Jongere werknemers bouwen meer kapitaal op dan oudere werknemers, maar zien dit niet terug, het wordt immers gelijk verdeeld over iedereen. De jongeren subsidiëren min of meer de ouderen.

In het nieuwe/nu geldende pensioenstelsel komen de ingelegde premies van een werknemer terecht in één persoonlijke pensioenpot. Over het bedrag in de pensioenpot wordt rendement opgebouwd. Omdat het rendement niet langer wordt verdeeld over alle werknemers, wordt duidelijker en persoonlijker hoeveel pensioen er is opgebouwd. Wel is het goed erbij te vermelden dat u zelf niet kunt beschikken/beheren over deze persoonlijke pensioenpot. Het is geen geld waar u recht op hebt, zoals bij een bankrekening. Het is jouw individuele pensioenpotje in de collectieve pensioenpot. Pensioen wordt gezamenlijk opgebouwd en de risico’s worden samen gedeeld. Het beheer is in handen van een pensioenfonds of verzekeraar.

Geen beloftes meer

Momenteel maken werknemers vaak afspraken met het pensioenfonds over de hoogte van hun pensioenuitkering. Het pensioenfonds geeft dan bijvoorbeeld aan dat later €2.000,- bruto per maand aan pensioen wordt uitgekeerd. In de praktijk blijkt dit niet te gebeuren door de financiële positie van pensioenfondsen.

In het nieuwe pensioenstelsel mogen dergelijke beloftes niet meer worden gedaan. Uw pensioenuitkering wordt afhankelijk van de beleggingsrendementen van het pensioenfonds. Als het goed gaat met de economie en het pensioenfonds, dan kan het pensioen dat u heeft opgebouwd omhooggaan. Dit betekent echter ook dat uw pensioen kan dalen, indien het slechter gaat met de economie.

Volgens kenners zoals Aegon is het de verwachting dat met de nieuwe regels de pensioenen vaker en eerder omhooggaan dan nu het geval is. Tevens zorgt het nieuwe stelsel ervoor dat de bewegingen minder groot worden als u (bijna) met pensioen gaat.

Het nabestaandenpensioen

De regels van het nabestaandenpensioen zijn vanaf 1 juli 2023 voor iedereen hetzelfde. Daardoor is het duidelijker waar de nabestaande op kan rekenen.

Zelfstandigen en werknemers zonder pensioenregeling

Zelfstandigen of werknemers zonder of met een beperkte pensioenregeling krijgen straks meer ruimte voor premieaftrek voor een lijfrente bij een bank of verzekeraar. Voor 1 juli 2023 was de jaarruimte 13,3% van het jaarinkomen, met een maximum van circa €15.317,00. Dit percentage wordt gelijkgetrokken met de nieuwe pensioenregeling en gaat naar 30% met een maximum van €34,500,00 vanaf 1 juli 2023.

Wat merkt u nu?

De Wet toekomst pensioenen is op 1 juli 2023 in werking getreden. Het duurt echter nog een geruime tijd voordat u hier gevolgen van ondervindt. Eerst is er een overgangsfase van een aantal jaar. Uiterlijk 1 januari 2027 is het pensioen via uw werkgever aangepast. Mogelijk wordt dit 1 januari 2028, maar met dit voorstel moet de Eerste en Tweede Kamer nog instemmen. U ontvangt hierover informatie van uw werkgever of van uw pensioenuitvoerder. Voor nu hoeft u dus geen stappen te ondernemen.

Wat kunt u wel al doen?

Voor een overzicht van pensioenen en AOW kunt u op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl  inloggen. In dit overzicht is inzichtelijk hoeveel pensioen is opgebouwd en wat het verwachte pensioenbedrag na pensionering is. Ook is te zien hoeveel AOW u krijgt en vanaf welke leeftijd. Het is raadzaam om te checken of u voldoende pensioen opbouwt of dat het wellicht nodig is om uw pensioen aan te vullen.

Contact

Heeft u vragen over wat het nieuwe pensioenstelsel? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

[1] Kamerstukken II 2021/22, 36067, nr. 3.

Meer over dit onderwerp

Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen?

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever verplicht is om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen aan het …

Lees verder
familie erfenis

De nieuwe Pensioenwet

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Met deze nieuwe pensioenwet gaat de manier waarop …

Lees verder

Als student energietoeslag misgelopen, wat kun je doen?

Uit een nieuwsbericht van de Volkskrant volgt dat duizenden studenten naar de rechter stappen, omdat zij, ten onrechte, geen energietoeslag …

Lees verder