Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen?

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever verplicht is om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen aan het eind van het dienstverband van een werknemer.

Casus

De zaak speelde tussen een advocaat (werknemer) en zijn werkgever. Tussen de werknemer en de werkgever bestond sinds 2018 onenigheid over vakantiedagen die al sinds 2005 niet opgenomen waren door de werknemer. Dit geschil heeft erin geresulteerd dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen is ontbonden. De discussie over de vakantiedagen was echter nog niet beëindigd, omdat de werknemer zijn wettelijke vakantiedagen aan het eind van zijn dienstverband nog altijd niet had opgenomen.

De werknemer heeft de rechter verzocht om de werkgever te veroordelen tot uitbetaling van de nog 256,5 openstaande vakantiedagen. De werkgever was echter van mening dat de vordering van de werknemer was vervallen of verjaard.

Vervallen van de vordering?

Uit Europese rechtspraak volgt dat een werkgever een zorg- en informatieverplichting heeft. De werkgever moet de werknemer aanmoedigen om zijn minimumvakantiedagen op te nemen en hem in staat stellen dit te doen. Daarnaast moet de werkgever de werknemer informeren over het verlies van niet opgenomen vakantiedagen aan het einde van een periode. Indien de werkgever aan deze verplichtingen voldoet, en de werknemer er dan bewust voor kiest om zijn vakantiedagen niet op te nemen, vervalt de mogelijkheid van de werknemer om zijn niet opgenomen vakantiedagen te vorderen.

Het gerechtshof heeft in onderhavige zaak geoordeeld dat de werkgever niet aan zijn zorg- en informatieverplichting heeft voldaan. De vordering van de werknemer kan daarom niet vervallen zijn.

Verjaren van de vordering?

Bij de Hoge Raad speelde de vraag of de vordering van de werknemer dan wellicht verjaard is, omdat het hier om vakantiedagen gaat die al meerdere jaren geleden aan de werknemer toekwamen. De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak geoordeeld dat, gelet op de Europese wetgeving en rechtspraak, geen verjaring kan bestaan voor het recht op vakantiedagen met behoud van het loon.

Wat betekent dit voor u?

Uw werkgever is in beginsel verplicht om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen aan het eind van uw dienstverband. Deze verplichting bestaat alleen niet wanneer uw werkgever u tijdens uw dienstverband heeft aangemoedigd om uw vakantiedagen op te nemen, u hiertoe in staat heeft gesteld én u heeft gewezen op de gevolgen van het niet opnemen van deze vakantiedagen, maar u er alsnog voor heeft gekozen om de vakantiedagen niet op te nemen. 

Contact

Heeft u een geschil met uw werkgever over de uitbetaling van uw vakantiedagen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten om de mogelijkheden te bespreken.

 

Meer over dit onderwerp

Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen?

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever verplicht is om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen aan het …

Lees verder
familie erfenis

De nieuwe Pensioenwet

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Met deze nieuwe pensioenwet gaat de manier waarop …

Lees verder

Als student energietoeslag misgelopen, wat kun je doen?

Uit een nieuwsbericht van de Volkskrant volgt dat duizenden studenten naar de rechter stappen, omdat zij, ten onrechte, geen energietoeslag …

Lees verder