Advocaat Erfrecht

Advocaat erfrecht

Een overlijden betekent emoties, veel regelen en een nalatenschap afwikkelen. Dat laatste gaat niet altijd zonder slag of stoot. Een veel voorkomende vraag is of de afwikkeling van de nalatenschap wel op de juiste wijze plaatsvindt. Is het testament rechtsgeldig? Waar heeft u recht op als u bent onterfd?

In dit soort gevallen is het van belang dat u weet wat uw rechten en plichten als erfgenaam zijn. Onze erfrecht advocaat kan u hierover adviseren. Ook kunnen wij bemiddelen om in gezamenlijk overleg een afwikkeling van de nalatenschap te bereiken. Als bemiddeling niet mogelijk of wenselijk is, procederen wij over de (verdeling van de) nalatenschap.

Op deze pagina leest u alles over erfrecht en wat wij hierin voor u kunnen betekenen.

  • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Advocaat erfrecht: gratis eerste gesprek

Advocaat erfrecht nodig?
Bent u op zoek naar een advocaat bij erfrecht? Dan helpen wij u graag. Wist u dat u bij onze locatie in Venlo kunt binnenlopen zonder afspraak?

Van maandag tot en met vrijdag houden wij spreekuur tussen 15.00 en 16.30 uur. Komt u liever op een ander tijdstip? Of geeft u de voorkeur aan onze locatie in Venray? Maak dan even een afspraak met ons. Wij zijn onderdeel van het Landelijk Netwerk Gratis Spreekuur Advocaten.

Vraag gesprek aan

Erfenis verdelen

Erfenis verdelen

Bij het verdelen van de erfenis komen een aantal zaken kijken:

  • De erfgenamen bepalen
  • Alle bezittingen en schulden in kaart brengen
  • De afwikkeling van de erfenis

Eerst wordt er gekeken of er in een testament is vastgelegd wie de erfgenamen zijn of – indien er geen testament aanwezig is – wie de wettelijke erfgenamen zijn. Daarnaast dien je alle bezittingen en ook schulden in kaart te brengen.

Alle erfgenamen moeten akkoord zijn met de verdeling van de erfenis. Dit kan problemen opleveren doordat niet alle erfgenamen het eens zijn, of wanneer de executeur de erfgenamen niet of onvoldoende op de hoogte houdt. In deze gevallen kunt u een erfrecht advocaat inschakelen. Een erfrecht specialist kan bemiddelen bij de verdeling of u advies geven rondom uw rechten en plichten, en u ook bijstaan wanneer het tot een rechtszaak komt.

"Een overlijden betekent emoties, veel regelen en een nalatenschap afwikkelen"

Erfenis mediation

Bij problemen bij de afwikkeling van een erfenis kunt u naast een erfrecht advocaat ook de hulp inschakelen van een bemiddelaar: een erfenis mediator. Een bemiddelaar bij erfenis helpt u de familierelaties te behouden en de nalatenschap op een goed een eerlijke manier te verdelen.

Onze ervaren mediators kunnen u helpen met de bemiddeling van een erfenis.

Neem contact op

Advocaat, mediator, vertrouwenspersoon

Familiemediation

Bij de verdeling van een erfenis komt veel emotie kijken en kunnen familieverhoudingen erg gevoelig liggen. Zo kan er onduidelijkheid ontstaan van goederen met sentimentele waarde. Een familie mediator heeft de expertise om conflicten tijdens het verdelen van een erfenis te voorkomen.

De mediators van het Wetshuys zijn erkende familiemediators die u en uw familie deskundig kunnen bijstaan bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Erfrecht en scheiding

Als u gaat scheiden dan is erfrecht waarschijnlijk niet direct het eerste waar u aan denkt. Maar wat als u overlijdt tijdens de scheidingsprocedure? Omdat de scheiding nog niet is bevestigd, maakt uw ex-partner nog aanspraak op de erfenis. Wilt u dat wel? Het is dus belangrijk om na te denken over het erfrecht tijdens een scheiding.

Lees meer over erfrecht en scheiding

Scheiding en familie

"Hoe zit het eigenlijk met erfrecht tijdens de scheidingsprocedure?"

Is er een testament aanwezig en hoe komt u daarachter?

In een testament staat wie de erfgenamen zijn en hoe de verdeling van de erfenis geregeld moet worden. Bij overlijden dient u na te gaan of er een testament is opgemaakt. Dit kunt u achterhalen via een schriftelijke aanvraag bij het Centraal Testamentenregister. Indien er geen testament is, dan zijn de regels van toepassing zoals opgesteld in de wet.

Dementie en erfrecht

Een lastig vraagstuk: Mag iemand met dementie een testament laten opmaken? Want was als één van uw ouders onder invloed van dementie in het testament heeft laten opnemen dat u wordt onterft? Of dit rechtsgeldig is of niet, heeft te maken met de wilsbekwaamheid van de persoon met dementie.

Lees meer over dementie en erfrecht

dementie en testament

Samenwonen en erfrecht

Hoe zit het met erfrecht wanneer u gaat samenwonen? Wanneer u een samenlevingscontract heeft opgesteld dan erft u niet automatisch van uw partner. Dit dient u los vast te leggen in een testament. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap bent u wél automatisch erfgenaam van uw partner.

"Het is verstandig om altijd het advies van een deskundige in te winnen alvorens u stappen onderneemt bij de verdeling van een erfenis. "

Download de gratis whitepaper over Erfrecht