Ik heb ruzie met mijn werkgever: wat kan ik doen?

Confrontaties of ongeregeldheden op de werkvloer, veel werknemers krijgen hier wel eens mee te maken. Na een goed gesprek is een voorval vaak uit de lucht, maar het kan voorkomen dat een conflict met de werkgever blijft voortduren. Hier kunnen vervelende situaties door ontstaan en een dergelijk conflict kan veel stress opleveren. Wat kun je in zo’n situatie het beste doen?

Een conflict op de werkvloer kan bepalend zijn voor je gemoedstoestand. In sommige gevallen kan dit zelfs leiden tot (dreigende) psychische of lichamelijke klachten, waardoor een werknemer wellicht niet meer in staat is zijn of haar werkzaamheden naar behoren te verrichten. Als er in een dergelijke situatie geen medische beperking kan worden vastgesteld, is er sprake van situatieve arbeidsongeschiktheid. Wanneer de werknemer stelt dat van hem of haar niet gevergd kan worden dat de werkzaamheden worden verricht, heeft de werknemer tevens ook de plicht om door middel van feiten en omstandigheden aan te tonen dat de oorzaak aan zijn werkgever toegerekend kan worden. Daarnaast is de werknemer, in een geval van situatieve arbeidsongeschiktheid, verplicht om alle medewerking te verlenen aan inspanningen die erop gericht zijn het conflict op te lossen.

Er zijn verschillende manieren denkbaar om een conflict met je werkgever op te lossen. De beste manier is om in gesprek te gaan met elkaar. Mocht je er samen niet uitkomen zou je een vertrouwenspersoon kunnen benaderen of een onafhankelijk mediator.

Vertrouwenspersoon

Een organisatie heeft vaak een eigen vertrouwenspersoon. Dit kan een interne of externe vertrouwenspersoon zijn. Je kunt bij een vertrouwenspersoon terecht met kwesties die je liever niet met je werkgever bespreekt. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en mag dus niets doorgeven over de inhoud van de gesprekken. Samen met de vertrouwenspersoon kun je bespreken welke vervolgstappen je het beste kunt ondernemen. Een vertrouwenspersoon kan dan als tussenpersoon fungeren. Daarnaast heeft een vertrouwenspersoon ook de mogelijkheid om je door te verwijzen naar andere hulpverlenende instanties, zoals een mediator.

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij een onafhankelijke bemiddelaar (de mediator) met de werkgever en werknemer die in conflict zijn op zoek gaat naar een oplossing voor de kwestie die hen verdeeld houdt. Bij mediation werken werkgever en werknemer gezamenlijk aan het vinden van oplossingen en het maken van afspraken.

Arbeidsmediation biedt een mogelijkheid voor partijen om in vertrouwelijkheid, vrijwillig en op eigen kracht, desgewenst ondersteund door hun adviseurs, te onderhandelen tot een gezamenlijk geaccepteerd resultaat wordt bereikt. De mediator heeft als taak ervoor te zorgen dat beide partijen in een positie gebracht worden, zodat zij samen tot een weloverwogen oplossing komen. Als partijen overeenstemming hebben bereikt, worden de gemaakte afspraken eenduidig vastgelegd in een eindovereenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend. Onze gespecialiseerde mediators kunnen partijen ook ondersteunen en begeleiden in dit proces.

Contact

Heb je een arbeidsconflict en wil je kijken naar de mogelijkheden? Neem gerust vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

Wist u dat wij landelijk opereren en op basis van gefinancierde rechtsbijstand werken? Wilt u weten of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand? Kijk hier voor de mogelijkheden.

Meer over dit onderwerp

Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen?

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever verplicht is om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen aan het …

Lees verder
familie erfenis

De nieuwe Pensioenwet

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Met deze nieuwe pensioenwet gaat de manier waarop …

Lees verder

Als student energietoeslag misgelopen, wat kun je doen?

Uit een nieuwsbericht van de Volkskrant volgt dat duizenden studenten naar de rechter stappen, omdat zij, ten onrechte, geen energietoeslag …

Lees verder