Is er een testament. Hoe komen we daar achter?

Wanneer iemand komt te overlijden is – in het kader van het erfrecht – een van de belangrijkste vragen of iemand een testament heeft laten opmaken. Vaak kom ik in aanraking met nabestaanden die hier geen weet van hebben. Zulke zaken zijn immers niet altijd gemakkelijk om te bespreken tijdens het leven. In deze blog zal ik uitleggen hoe wij onderzoeken of er een testament aanwezig is.

Het belang van een testament

In een testament staan belangrijke zaken omschreven. Zo omschrijft het testament wie erfgenamen van de overledene zijn. Ook kan een testament de verdeling van de erfenis regelen. Zo kan het zijn dat kind I aanspraak maakt op 20% van de erfenis, kind II op 30% van de erfenis en de nog in leven zijnde vrouw 50% van de erfenis. Eventuele legaten kunnen ook worden vermeld. Een legaat kan kort worden omschreven als een goed of een recht dat aan iemand in het bijzonder wordt nagelaten. Daarnaast kan uit een testament worden opgemaakt of er door de overledene een executeur is aangewezen en wie deze persoon is. Een executeur is iemand die de nalatenschap afwikkelt en bevoegd alles te regelen. De vraag of er een testament aanwezig is, is dan ook van groot belang voor de afwikkeling van de erfenis. Indien er namelijk geen testament is dan zijn de regels van erfrecht van toepassing zoals geregeld in de wet.

Centraal Testamentenregister

Het Centraal Testamentenregister is een register waaruit blijkt of een overledene een testament heeft laten opmaken en zo ja, waar dit testament zich bevind. Een nabestaande kan schriftelijk een aanvraag bij het Centraal Testamentenregister (CTR) indienen. Bij deze aanvraag dient een kopie van de overlijdensverklaring te worden overgelegd. Aanvragen zonder overlijdensverklaring worden niet in behandeling genomen: het is dus niet mogelijk om te achterhalen of een persoon die nog in leven is een testament heeft laten opmaken. Het raadplegen van het register is kosteloos.  Op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie kunt u een formulier downloaden wat u naar het CTR kunt zenden.

De vervolgstappen

Indien blijkt dat er inderdaad een testament door de overledene is opgemaakt nemen wij contact op met de notaris met het verzoek het testament aan de erfgenamen te doen toekomen. Hieraan zitten doorgaans kosten verbonden, variërende per notaris tussen de € 50,00 en de € 100,00. Indien bij de notaris blijkt dat de nabestaande die onterfd is het testament opvraagt, dan kan hij ertoe besluiten om niet het gehele testament op te sturen maar enkel de passages die van belang zijn in verband met de onterving en de legitieme portie. De legitieme portie is het deel dat een onterfd kind alsnog kan opeisen. Dit is de helft van zijn oorspronkelijke erfdeel.

Contact

Onze advocaten krijgen veel te maken met de afwikkeling van erfenissen. Dit kan soms ingewikkelde problematiek opleveren. Ook gaan er niet de onderschatte emoties gepaard met problemen met deze erfenissen. Onze erfrechtspecialiste mr. Sien Smeets houdt altijd oog voor deze emoties en richt zich op een snelle en goede oplossing. Sien is zowel gespecialiseerd erfrechtadvocate als MfN-mediator in het erfrecht. Ook treedt zij regelmatig op als vereffenaar of executeur. Zij wordt hierin ondersteund door de in het erfrecht gespecialiseerde advocaten mr. Janine Engels en mr. Marly van Rooij. Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, schroom dan niet om contact op te nemen met mr. Sien Smeets via de nummers 077-3561100 (Venlo), 0478-588277 (Venray), 0485-748022 (Boxmeer) of via e-mail: s.smeets@hetwetshuys.nl.

Download de gratis whitepaper over erfrecht

Meer over dit onderwerp

Wist u dat Het Wetshuys landelijk opereert?

Het Wetshuys Advocaten en Mediators B.V. heeft haar oorsprong in het Limburgse Venlo, aan de grens met Duitsland. Later opende …

Lees verder

Erfrecht in de praktijk

Onze advocaat-mediator en erfrechtspecialist mr. Sien Smeets rondde vorige week een interessant erfrechtelijk dossier naar tevredenheid van de cliënten af, …

Lees verder

Bestaat “pro-deo” nog? Kosten van de advocaat of mediator met gefinancierde rechtsbijstand

Pro-deo. Je hoort het nog vaak. Een advocaat die kosteloos werkt en wordt betaald door de overheid. Bestaat dat nog? …

Lees verder