Bij wie gaan de kinderen wonen na de scheiding?

Tijdens een echtscheidingsprocedure legt de wet de verplichting op om aan de rechtbank een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan te overleggen. In een ouderschapsplan worden belangrijke afspraken gemaakt ten aanzien van de kinderen, waaronder ook de zogenoemde zorgregeling (in de volksmond ook wel bekend als ‘omgangsregeling’). In een zorgregeling wordt bepaald bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben en hoe de zorg verdeeld wordt. Hoe er invulling aan deze zorgregeling wordt gegeven staat de ouders vrij. In deze blog zullen de belangrijkste onderdelen aan bod komen.

Hoofdverblijf

Een van de bekendste zorgregelingen omvat een regeling waarbij de kinderen bij de ene ouder hun hoofdverblijf hebben en conform afspraken op vaste dagen en tijdstippen bij de andere ouder zullen blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan één weekend in de veertien dagen. De plek waar de kinderen het hoofdverblijf zullen hebben is de plek waar de kinderen de meeste tijd doorbrengen en waar zij ook ingeschreven staan.

In de praktijk is dit een regeling die nog steeds vaak gebruikt wordt. De trend is echter dat vaders een steeds grotere rol in de opvoeding hebben, waardoor deze regeling regelmatig aangevuld wordt met extra dagen.

Co-ouderschap

Een co-ouderschap is geen wettelijke term maar staat voor een zorgregeling waarbij beide ouders zowel de opvoeding- als de verzorgingstaken voor ongeveer de helft op zich zullen nemen. In de praktijk leidt dit er vaak toe dat de kinderen de ene week bij de ene ouder zullen verblijven en de andere week bij de andere ouder. Ook komt het voor dat kinderen de ene helft van de week bij de ene ouder zijn en de andere helft bij de andere ouder. De weekenden (vanaf de vrijdag) worden dan om en om bij de ene dan wel bij de andere ouder doorgebracht. Dit is een regeling die steeds vaker voorkomt, omdat deze aansluit op de wijze waarop de ouders tijdens hun relatie vorm hebben gegeven aan de verdeling van de zorgtaken.

Wie beslist?

Bij een scheiding beslissen de ouders in principe samen. Dat wil zeggen: zij proberen in onderling overleg tot afspraken over de kinderen te komen. Wanneer de ouders nooit getrouwd zijn geweest of geen geregistreerd partnerschap hebben gehad, kan het zijn dat de vader geen gezag heeft. In dat geval heeft de moeder formeel gezien het recht om te beslissen over de verdeling van de zorg. Dit betekent niet dat de vader niet alsnog kan verzoeken om het gezamenlijk gezag. In principe keurt de rechter een verzoek tot gezamenlijk gezag altijd goed, tenzij er een onaanvaardbaar risico dreigt dat de kinderen klem of verloren raken. Wanneer beide ouders het gezag hebben, beslissen de ouders samen.

Wanneer de ouders er samen niet uitkomen rest hen niets anders dan de rechter te laten beslissen over het het hoofdverblijf en de zorg voor de kinderen. De rechter hoort dan de ouders en vraag tijdens de zitting advies aan de Raad voor de Kinderbescherming. De rechter kan de Raad voor de Kinderbescherming ook vragen een onderzoek te doen naar een zorgregeling die het meest in het belang is van de kinderen.

Hebben kinderen inspraak?

Kinderen tot 12 jaar hebben in principe geen stem in waar zij zullen gaan wonen. Vanaf 12 jaar zal de rechter de mening van het kind ook willen horen. De rechter volgt die wens niet altijd, maar zal er wel zoveel mogelijk rekening mee houden. Voormelde neemt echter niet weg dat het belangrijk is om de naar de wensen van het kind te luisteren.  Zonder enige draagkracht voor de regeling aan de zijde van de kinderen, zal een regeling in de praktijk namelijk vaak niet werkbaar zijn. Dit kan de ontwikkeling van de kinderen schaden.

Contact

Het Wetshuys Advocaten & Mediators beschikt over een groot aantal specialisten op het gebied van ouderschapsplannen en zorgregelingen en hoofdverblijf. Daarnaast hebben wij een drietal ervaren mediators in huis die samen met u en uw toekomstige ex-partner tot afspraken proberen te komen over het ouderschapsplan. Wilt u meer informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op via advocaten@hetwethuys.nl of via 077 356 11 00.

Lees meer over wat te regelen bij een scheiding

Meer over dit onderwerp

Artikel Informatiekrant | 15 jaar ouderschapsplan: een uitkomst

Vanuit de sociale gedachte; rechtshulp moet voor iedereen toegankelijk zijn, startten Sien Smeets en Petra van Enckevort in 2007 hun …

Lees verder

15 jaar ouderschapsplan: een uitkomst

Het ouderschapsplan bestaat 15 jaar. Het maken van een ouderschapsplan is sinds 2009 wettelijk verplicht bij een scheiding met kinderen …

Lees verder

Kind dat geen contact meer wil met één van zijn/haar ouders

Onze familierechtadvocate mr. Aniek Hollman heeft regelmatig een zitting. Recentelijk behandelde de rechtbank een aangrijpende zaak over een kind dat …

Lees verder