Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Advocaat erfrecht

Het erfrecht is een complex rechtsgebied. Als u advies of bijstand nodig heeft bij een erfrechtkwestie, is het belangrijk dat u bij een advocaat terecht komt die het rechtsgebied goed beheerst en diepgaande kennis heeft. Een VEAN-advocaat geeft u advies en probeert escalatie van de zaak te voorkomen. Uw belang staat daarbij voorop. Mocht het nodig zijn, dan staat een VEAN-advocaat u bij in een gerechtelijke procedure.

De VEAN is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het erfrecht. De VEAN werd op 18 juni 2013 opgericht vanwege de toenemende behoefte van rechtzoekenden aan gespecialiseerde erfrechtadvocaten. De vereniging is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als specialisatievereniging en mag daarom het daarvoor bestemde keurmerk dragen.

Contact

 • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
 • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Om lid te kunnen worden van de VEAN moet een advocaat voldoen aan zware toelatingseisen. Deze eisen zijn zwaar om er zeker van te zijn dat de advocaten, die lid zijn:

 • de specialistische kennis van het erfrecht hebben;
 • een hoge kwaliteit van dienstverlening op het gebied van erfrecht hebben.

Onder leiding van onze VEAN- erfrechtspecialisten mr. Sien Smeets en mr. Juulke Schobbers-Deinum geeft ons team erfrechtadvocaten u advies en helpt u om escalatie te voorkomen. Wij weten u precies te vertellen wat uw rechten en plichten zijn. Mocht bemiddeling niet nodig of wenselijk zijn, dan kunnen wij u bijstaan in een juridische procedure. Onze  erfrechtadvocaten hebben specialistische kennis over onder andere de navolgende zaken:

 • aanvaarding van de nalatenschap
 • verdeling van de nalatenschap
 • vereffening van de nalatenschap
 • wie is erfgenaam
 • wat zijn de rechten en/of verplichtingen van de erfgenaam
 • aanstelling, taken en ontslag van een executeur
 • legitieme portie
 • legaten
 • wilsrechten
 • bewindvoering
 • ouderlijke boedelverdeling
 • inbreng
 • giften
 • versterferfrecht

Na een overlijden van een dierbare moet de nalatenschap worden afgewikkeld. Daarbij ontstaat regelmatig onenigheid tussen de erfgenamen, met de executeur of vereffenaar of er ontstaan conflicten met schuldeisers. Onze erfrechtspecialisten helpen u bij de uitleg van het testament en adviseren u om tot een correcte afwikkeling te komen. Belangrijk is om bij onenigheid tijdig om informatie en hulp te vragen. Zo kunt u voorkomen dat de kwestie moeilijker wordt.

Onze erfrechtadvocaten geven u advies en proberen escalatie van de zaak te voorkomen. Uw belang staat daarbij voorop. Mocht het nodig zijn, dan staat een van onze erfrechtadvocaten u bij in een gerechtelijke procedure.