Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Advocaat erfrecht

Het erfrecht is een complex rechtsgebied. Als u advies of bijstand nodig heeft bij een erfrechtkwestie, is het belangrijk dat u bij een advocaat terechtkomt die het rechtsgebied goed beheerst en diepgaande kennis heeft. Er zijn twee belangrijke specialisatieverenigingen voor erfrechtadvocaten in Nederland, de VEAN en vFAS. Om lid te kunnen worden van deze verenigingen moet een advocaat aan zware toelatingseisen voldoen. Een erfrechtadvocaat geeft u advies en probeert escalatie van de zaak te voorkomen. Uw belang staat daarbij voorop. Mocht het nodig zijn, dan staat onze erfrechtspecialist u bij in een gerechtelijke procedure.

Contact

 • Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen:
 • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Vean
De VEAN is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het erfrecht. De VEAN werd op 18 juni 2013 opgericht vanwege de toenemende behoefte van rechtzoekenden aan gespecialiseerde erfrechtadvocaten. De vereniging is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als specialisatievereniging en mag daarom het daarvoor bestemde keurmerk dragen eisen zijn zwaar om er zeker van te zijn dat de advocaten, die lid zijn:

 • specialistische kennis van het erfrecht hebben;
 • een hoge kwaliteit van dienstverlening op het gebied van erfrecht hebben.

vFAS
De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het (internationale) Familie- en erfrecht. Ook de vFAS kent strenge toelatingseisen. Advocaten kunnen pas lid worden nadat zij voldoende ervaring hebben opgedaan als advocaat op het gebied van erfrecht en het opleidingstraject tot erfrechtadvocaat met goed gevolg hebben afgerond. Ook aan het behoud van het lidmaatschap stelt de vFAS hoge eisen. De leden moeten zich voortdurend bijscholen. Dit alles zorgt ervoor dat u bij een vFAS advocaat-(scheidings)mediator altijd kunt rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Erfrechtspecialisten

Onder leiding van onze VEAN- en vFAS erfrechtspecialisten mr. Sien Smeets en mr. Juulke Schobbers-Deinum geeft ons team van erfrechtadvocaten u advies en helpt u om escalatie te voorkomen. Wij weten u precies te vertellen wat uw rechten en plichten zijn. Mocht bemiddeling niet nodig of wenselijk zijn, dan kunnen wij u bijstaan in een juridische procedure. Onze erfrechtadvocaten hebben specialistische kennis over onder andere de navolgende zaken:

 • aanvaarding van de nalatenschap
 • verdeling van de nalatenschap
 • vereffening van de nalatenschap
 • wie is erfgenaam
 • wat zijn de rechten en/of verplichtingen van de erfgenaam
 • aanstelling, taken en ontslag van een executeur
 • legitieme portie
 • legaten
 • wilsrechten
 • bewindvoering
 • ouderlijke boedelverdeling
 • inbreng
 • giften
 • versterferfrecht

Na een overlijden van een dierbare moet de nalatenschap worden afgewikkeld. Daarbij ontstaat regelmatig onenigheid tussen de erfgenamen, met de executeur of vereffenaar of er ontstaan conflicten met schuldeisers. Onze erfrechtspecialisten helpen u bij de uitleg van het testament en adviseren u om tot een correcte afwikkeling te komen. Belangrijk is om bij onenigheid tijdig om informatie en hulp te vragen. Zo kunt u voorkomen dat de kwestie moeilijker wordt.

Onze erfrechtadvocaten geven u advies en proberen escalatie van de zaak te voorkomen. Uw belang staat daarbij voorop. Mocht het nodig zijn, dan staat een van onze erfrechtadvocaten u bij in een gerechtelijke procedure.