De knoop is doorgehakt….. een scheiding…… hoe zit dat met het erfrecht tijdens de scheidingsprocedure?

En dan wordt uiteindelijk de knoop doorgehakt: u gaat scheiden. Er moeten veel  beslissingen worden gemaakt over de woning, de zorgregeling van de kinderen, wie van de twee de hond meekrijgt, de auto, de bankrekeningen, de verdeling van de meubels etc. Los van alles wat er geregeld moet worden komen er veel emoties kijken bij de scheiding. Wat veel mensen echter vergeten is na te denken over het erfrecht in deze periode. Want wat gebeurt er in het erfrecht op het moment dat u komt te overlijden tijdens de echtscheidingsprocedure? En wat gebeurt er met uw testament waarin uw toekomstige ex-man als enig erfgenaam is benoemd?

Erfrecht tijdens de echtscheidingsprocedure

Uit de wet blijkt dat een huwelijk op twee manieren kan eindigen. Door inschrijving van een echtscheidingsuitspraak of door de dood.  Wanneer het huwelijk eindigt door scheiding is dat pas op het moment dat de uitspraak is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Tot dat moment bent u gewoon gehuwd.  Dit betekent voor het erfrecht dat u nog elkaars erfgenaam bent tijdens de scheidingsprocedure. Wanneer uw toekomstige ex-partner overlijdt tijdens de scheidingsprocedure, eindigt het huwelijk dus niet door scheiding, maar door de dood. Wat veel mensen zich dus niet beseffen is dat de toekomstige ex-partner tijdens de echtscheidingsprocedure wél aanspraak kan maken op een op dat moment opengevallen erfenis. Het huwelijk is namelijk geëindigd door de dood van de toekomstige ex-partner.

Indien u wilt voorkomen dat uw toekomstige ex-partner van u erft,  is het raadzaam om, indien u het voornemen heeft om te scheiden, een testament te laten opstellen. In dit testament kunt u expliciet laten opnemen dat uw toekomstige ex-partner ‘onterfd’ wordt, ook tijdens de echtscheidingsprocedure.

Testamenten van vóór de echtscheiding

De wet geeft aan dat een beschikking (lees: een testament), vervalt door een daarna ingetreden echtscheiding of scheiding van tafel en bed. Dit zal alleen anders zijn als in het testament expliciet iets anders is opgenomen. Wanneer testamenten worden bekeken ziet men vaak ook dat er gesproken wordt over mevrouw X ‘in de hoedanigheid als mijn echtgenote’ of over bepalingen ‘ten aanzien van het voorgenomen huwelijk’. Het gaat er dan om dat iemand erft doordat hij op dat moment de hoedanigheid van echtgenoot heeft. Zodoende komt deze aanspraak dan ook te vervallen op het moment van echtscheiding.  Let wel: de echtscheiding moet ook in dit geval ingeschreven zijn in de registers van de burgerlijke stand.

Toch iets nalaten aan de ex-partner?

Indien mensen op goeie voet uit elkaar gaan is het natuurlijk  mogelijk om iets na te laten aan de ex-partner bij overlijden. Dit dient echter wel expliciet geregeld te worden in een testament. De wet voorziet namelijk niet automatisch in een dergelijke mogelijkheid. Als de ex-partners op het moment van overlijden niet meer gehuwd zijn, wordt een erfenis wel zwaarder belast, nu er voor de ex-partner geen vrijstellingen zijn als het huwelijk is geëindigd.

Tot slot

Belangrijk om op te merken is dat binnen het erfrecht het geregistreerd partnerschap gelijk gesteld wordt met het huwelijk. Zodoende is het voormelde dan ook van toepassing in geval van een geregistreerd partnerschap.

Onze advocaten krijgen veel te maken met de afwikkeling van erfenissen tijdens een scheidingsprocedure. Dit geeft problematiek en heftige emoties.  Onze erfrechtspecialiste mr. Sien Smeets houdt altijd oog voor deze emoties en richt zich op een snelle en goede oplossing. Sien is zowel gespecialiseerd erfrechtadvocate als MfN-mediator in het erfrecht. Ook treedt zij regelmatig op als vereffenaar of executeur. Zij wordt hierin ondersteund door de in het erfrecht gespecialiseerde juristen mr. Janine Engels en mr. Jessica Jansen. Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, schroom dan niet om contact op te nemen met mr. Sien Smeets via de nummers 077-3561100 (Venlo), 0478-588277  (Venray) of 0485-748022 (Boxmeer) of via e-mail: s.smeets@hetwetshuys.nl.

Download de gratis whitepaper over erfrecht

Meer over dit onderwerp

Een echtscheiding aanvragen, hoe gaat dat?

Scheiden betekent altijd verdriet. Toch kan het moment komen dat het besluit toch valt. Het kan niet meer langer. Dit …

Lees verder
Scheiden

Een eigen advocaat bij een scheiding?

In een echtscheidingsprocedure dient u zich bij te laten staan door een advocaat. Uit de wet volgt namelijk dat voor …

Lees verder
Psychische mishandeling strafbaar

Psychische mishandeling strafbaar?

Er zijn verschillende vormen van mishandeling. Er is binnen onze samenleving met name veel aandacht voor fysieke (ofwel: lichamelijke) mishandeling. …

Lees verder