De knoop is doorgehakt….. een scheiding…… hoe zit dat met het erfrecht tijdens de scheidingsprocedure?

En dan wordt uiteindelijk de knoop doorgehakt: u gaat scheiden. Er moeten veel  beslissingen worden gemaakt over de woning, de zorgregeling van de kinderen, wie van de twee de hond meekrijgt, de auto, de bankrekeningen, de verdeling van de meubels etc. Los van alles wat er geregeld moet worden komen er veel emoties kijken bij de scheiding. Wat veel mensen echter vergeten is na te denken over het erfrecht in deze periode. Want wat gebeurt er in het erfrecht op het moment dat u komt te overlijden tijdens de echtscheidingsprocedure? En wat gebeurt er met uw testament waarin uw toekomstige ex-man als enig erfgenaam is benoemd?

Erfrecht tijdens de echtscheidingsprocedure

Uit de wet blijkt dat een huwelijk op twee manieren kan eindigen. Door inschrijving van een echtscheidingsuitspraak of door de dood.  Wanneer het huwelijk eindigt door scheiding is dat pas op het moment dat de uitspraak is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Tot dat moment bent u gewoon gehuwd.  Dit betekent voor het erfrecht dat u nog elkaars erfgenaam bent tijdens de scheidingsprocedure. Wanneer uw toekomstige ex-partner overlijdt tijdens de scheidingsprocedure, eindigt het huwelijk dus niet door scheiding, maar door de dood. Wat veel mensen zich dus niet beseffen is dat de toekomstige ex-partner tijdens de echtscheidingsprocedure wél aanspraak kan maken op een op dat moment opengevallen erfenis. Het huwelijk is namelijk geëindigd door de dood van de toekomstige ex-partner.

Indien u wilt voorkomen dat uw toekomstige ex-partner van u erft,  is het raadzaam om, indien u het voornemen heeft om te scheiden, een testament te laten opstellen. In dit testament kunt u expliciet laten opnemen dat uw toekomstige ex-partner ‘onterfd’ wordt, ook tijdens de echtscheidingsprocedure.

Testamenten van vóór de echtscheiding

De wet geeft aan dat een beschikking (lees: een testament), vervalt door een daarna ingetreden echtscheiding of scheiding van tafel en bed. Dit zal alleen anders zijn als in het testament expliciet iets anders is opgenomen. Wanneer testamenten worden bekeken ziet men vaak ook dat er gesproken wordt over mevrouw X ‘in de hoedanigheid als mijn echtgenote’ of over bepalingen ‘ten aanzien van het voorgenomen huwelijk’. Het gaat er dan om dat iemand erft doordat hij op dat moment de hoedanigheid van echtgenoot heeft. Zodoende komt deze aanspraak dan ook te vervallen op het moment van echtscheiding.  Let wel: de echtscheiding moet ook in dit geval ingeschreven zijn in de registers van de burgerlijke stand.

Toch iets nalaten aan de ex-partner?

Indien mensen op goeie voet uit elkaar gaan is het natuurlijk  mogelijk om iets na te laten aan de ex-partner bij overlijden. Dit dient echter wel expliciet geregeld te worden in een testament. De wet voorziet namelijk niet automatisch in een dergelijke mogelijkheid. Als de ex-partners op het moment van overlijden niet meer gehuwd zijn, wordt een erfenis wel zwaarder belast, nu er voor de ex-partner geen vrijstellingen zijn als het huwelijk is geëindigd.

Tot slot

Belangrijk om op te merken is dat binnen het erfrecht het geregistreerd partnerschap gelijk gesteld wordt met het huwelijk. Zodoende is het voormelde dan ook van toepassing in geval van een geregistreerd partnerschap.

Onze advocaten krijgen veel te maken met de afwikkeling van erfenissen tijdens een scheidingsprocedure. Dit geeft problematiek en heftige emoties.  Onze erfrechtspecialisten mr. Sien Smeets en Juulke Schobbers-Deinum houden altijd oog voor deze emoties en richten zich op een snelle en goede oplossing. Sien is zowel gespecialiseerd erfrechtadvocate als MfN-mediator in het erfrecht. Ook treedt zij regelmatig op als vereffenaar of executeur. Zij wordt hierin ondersteund door de in het erfrecht gespecialiseerde advocaten mr. Janine Engels en mr.  Marly van Rooij Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, schroom dan niet om contact op te nemen met mr. Sien Smeets via de nummers 077 – 356 11 00 (Venlo), 0478-588 277 (Venray), 0485-748 022 (Boxmeer), 046-2060486 (Sittard) of via e-mail: advocaten@hetwetshuys.nl.

Download de gratis whitepaper over erfrecht

Meer over dit onderwerp

Dubbele achternaam voor kinderen

Vanaf 1 januari 2024 hebben er weer enkele veranderingen in de wet plaatsgevonden. Eén van die veranderingen is de mogelijkheid …

Lees verder

Mooie momenten in de rechtbank

Wie denkt dat het in de rechtbank altijd gaat om strijd of twee partijen die het niet met elkaar eens …

Lees verder

Kosteloze rechtsbijstand bij eerste (spoed) uithuisplaatsing

Vanaf begin 2023 is er een pilot gestart, waarbij ouders die te maken krijgen met een procedure waarbij de Raad …

Lees verder